Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dalej wspieramy beneficjentów w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 13 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano następne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pomoc otrzymali Wnioskodawcy z terenu działania Lokalnych Grup Działania:

- „POLCENTRUM”:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach-Goślubiu - pomoc na wyposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w nowoczesne klimatyzatory w kwocie 86 823 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej - pomoc na remont izby pamięci w Woli Cyrusowej w wysokości 83 691 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkolicach - pomoc na remont strażnicy OSP w wysokości 82 504 zł;

Stowarzyszenie „Razem dla Woli” - pomoc w wysokości 86 988 zł na budowę miejsca integracji w Woli Cyrusowej;

Pan Krzysztof Łodwig - przyznana premia w wysokości 80 000 zł na założenie działalności gospodarczej polegającą na świadczeniu usług minikoparką;

- „ZIEMIA ŁĘCZYCKA”:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach - pomoc na modernizację świetlicy wiejskiej w sali OSP w wysokości 156 318 zł;

Manufaktura Zdrowia Magdaleny Chowaniec - środki na rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie firmy w kwocie 149 702 zł;

Pan Adam Kowalski - premia w wysokości 70 000 zł na założenie działalności gospodarczej polegającą na świadczeniu usług ogólnobudowlanych;

- „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”:

Pani Patrycja Kamieniak - premia na utworzenie firmy usługowej Clean Car w wysokości 75 000 zł;

Pan Mariusz Błaszczyk - premia na założenie działalności gospodarczej w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych oraz usług spawalniczych w kwocie 75 000 zł.

Ponadto dwie lokalne grupy działania uzyskały pomoc na realizację projektów grantowych:

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” otrzymała środki w wysokości 250 641 zł na organizację warsztatów, szkoleń i innych działań adresowanych do mieszkańców służących wzmacnianiu kapitału społecznego; oraz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” otrzymała dofinansowanie w kwocie 94 819 zł na działania dotyczące promocji walorów turystycznych regionu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl