Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALIZACJA LIST OPERACJI INFORMUJĄCYCH O KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY DLA OPERACJI TYPU „INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE” ORAZ „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” OBJĘTYCH PROW 2014-2020

W dniu 2 października 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowane listy informujące o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naborów, które trwały w okresie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 30.05.2018 r.  Aktualizacja ww. list operacji jest wynikiem zakończonej weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie pomocy.
Obecnie dostępne limity środków dla województwa łódzkiego umożliwią przyznanie pomocy dla wszystkich 26 operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” znajdujących się na właściwej liście operacji. W przypadku listy dotyczącej zakresu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w chwili obecnej pomoc może być przyznana dla 8 pierwszych operacji z listy, pozostali Wnioskodawcy oczekują na dostępność środków w dalszym okresie.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl