Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

50 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową

50 milionów złotych trafi do gmin województwa łódzkiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjne i wodne.

Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Łódzkiego pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie skierowana, m.in. na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę zbiorowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru wody na terenach wiejskich województwa łódzkiego.

O szczegółach poinformowali dziś (wtorek 3 marca) podczas konferencji prasowej: Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, Halina Rosiak i Dorota Więckowska - radne sejmiku województwa łódzkiego, Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny, Krzysztof Andrzejewski, wójt gminy Goszczanów, a także Edyta Michalska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim oraz Małgorzata Sibińska, zastępca dyrektora Departamentu PROW.

- Zarząd województwa łódzkiego i radni sejmiku województwa łódzkiego sprawnie rozwiązują problemy mieszkańców - powiedział podczas konferencji Andrzej Górczyński. - Projekty przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury wodno-ściekowej w województwie, a tym samym do polepszenia standardu życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Pieniądze otrzymają autorzy 42 projektów, którzy zostali zaproszeni na wydarzenie. Każdy z samorządów mógł otrzymać do 2 mln zł dofinansowania.

- Goszczanów jest gminą typowo rolniczą, takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne - mówił wójt Krzysztof Andrzejewski. - W ramach pozyskanego wsparcia wybudowanych zostanie 180 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie wynosi 63 procent.

Gminy mają trzy lata, od chwili podpisania umowy, na zrealizowanie zadania. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 86 wniosków o przyznaniu pomocy, na łączną kwotę 100 443 530 zł.
Do rozdysponowania w kolejnym naborze pozostało 19,8 mln zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl