Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

16 milionów na targowiska rozdysponowane

W wyniku zakończonego naboru wniosków na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Samorząd Województwa Łódzkiego zawarł umowy z 19 beneficjentami na łączną kwotę pomocy 15 795 192,00 złotych. Dzięki tym środkom w województwie łódzkim powstanie lub zostanie zmodernizowanych 19 targowisk, na których odbywać się będzie handel w warunkach o wysokim standardzie. Każde z tych targowisk będzie zadaszone, oświetlone, utwardzone, podłączone sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapewnione zostaną również miejsca parkingowe, a minimum 30% stanowisk handlowych będzie przeznaczonych na sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl