Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ŚWIETLICA Z DOFINANSOWANIEM JUŻ SŁUŻY MIESZKAŃCOM

We Wrzeszczewicach w gminie Łask uroczyście otwarto wyremontowaną świetlicę. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W oficjalnym otwarciu obiektu wzięli udział Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Sibińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
- Bardzo się cieszymy, że państwo tak prężnie działacie i że pieniądze z funduszy europejskich służą aktywnościom mieszkańców i rozwojowi miejscowości województwa łódzkiego – mówił Andrzej Górczyński. - Jestem przekonany, że świetlica we Wrzeszczewicach będzie dobrze służyła mieszkańcom przez długie lata i że zawsze będzie tak pełna, jak dziś. Że będą się tu rodziły nowe pomysły i zamierzenia.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało przekazane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”. Dzięki kompleksowemu remontowi świetlicy mieszkańcy Wrzeszczewic zyskali miejsce spotkań i integracji.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl