Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki z PROW dla beneficjentów w LGD Dolina Rzeki Grabi

Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zostały podpisane umowy w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Rzeki Grabi” na kwotę prawie 9 mln złotych. Przyznane środki pomocowe przyczynią się zarówno do rozwoju przedsiębiorczości na terenie objętym działalnością LGD, jak i do poprawy infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Przekazanie umów miało miejsce 23 lutego 2018 roku, podczas obchodów 10-lecia istnienia LGD „Dolina Rzeki Grabi”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl