Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki PROW na świetlice wiejskie

Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego podpisali  w dniu 19 stycznia 2018 roku umowy przyznające pomoc ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na remonty, przebudowy i modernizacje świetlic wiejskich na terenie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Wsparciem zostało objętych 13 stowarzyszeń, głównie ochotniczych straży pożarnych, które za ogólną kwotę ponad 1,1 mln złotych wyremontują świetlice wiejskie, będące ważnym miejscem spotkań i organizacji wydarzeń dla społeczności lokalnej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl