Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

wtorek, 15 listopada 2022

W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1019/22 przyjął zaktualizowaną listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

Konieczność aktualizacji listy operacji wynika z zakończonej weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków w ramach dostępnego limitu środków.

Limit środków na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla województwa łódzkiego wynosi 23 032 780 Euro, tj. 108 887 467,45 zł (wg. kursu złotego podanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 28 października 2022 r.) co pozwala objąć wsparciem 34 operacje, znajdujące się na miejscach od 1 do 34. Przyznanie dofinansowania kolejnym projektom możliwe będzie po potwierdzeniu dostępności środków oraz sprawdzeniu warunków przyznania pomocy.