Nabory wniosków realizowane przez LGD

Nabory wniosków o przyznanie pomocy realizowane przez Lokalne Grupy Działania w województwie łódzkim (kolejność chronologiczna):

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 28.02.2020-27.03.2020
Limit środków: 1 500 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/


Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Data naboru: 28.02.2020-27.03.2020
Limit środków: 291 609,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22020-zachowanie-dziedzictwa/


Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – projekt grantowy.
Data naboru: 28.02.2020-27.03.2020
Limit środków: 213 473,85 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12020g/

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 17.02.2020-17.03.2020
Limit środków: 280 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-272-Ogloszenie_o_naborze_1202.html

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"
Zakres wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej
Data naboru: 17.02.2020-17.03.2020
Limit środków: 319 783,00 zł
Link do ogłoszenia: http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-273-Ogloszenie_o_naborze_2202.html

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturaln
Data naboru: 17.02.2020-17.03.2020
Limit środków: 1 227 884,63 zł
Link do ogłoszenia: http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-274-Ogloszenie_o_naborze_3202.html

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
Data naboru: 16.01.2020-14.02.2020
Limit środków: 254 500,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-193-12020g_%E2%80%9Ewzmacnianie_kapitalu_spolecznego_mieszkancow%E2%80%9D.html
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
Data naboru: 16.01.2020-14.02.2020
Limit środków: 201 636,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-195-22020g_%E2%80%9Epromocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego__i_historycznego_obszaru%E2%80%9D.html

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka"
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 07.01.2020-27.01.2020
Limit środków: 420 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-ziemialeczycka.pl/index.php/articles/index/30,Nabory%202019/2

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka"
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Data naboru: 07.01.2020-27.01.2020
Limit środków: 694 832,07 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-ziemialeczycka.pl/index.php/articles/index/30,Nabory%202019/2

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka"
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - projekt grantowy
Data naboru: 07.01.2020-27.01.2020
Limit środków: 200 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-ziemialeczycka.pl/index.php/articles/index/30,nabory-2019.html

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka"
Zakres wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej
Data naboru: 07.01.2020-27.01.2020
Limit środków: 788 179,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-ziemialeczycka.pl/index.php/articles/index/30,nabory-2019.html

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
Data naboru: 02.01.2020-30.01.2020
Limit środków: 116 400,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/535-nabor-1-2020-g-projekt-grantowy-imprezy-i-wydarzenia-kultywujace-lokalne-dziedzictwo-oraz-wydarzenia-animacyjne-aktywizujace-wzmacniajace-kapital-spoleczny

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
Data naboru: 11.12.2019-09.01.2020
Limit środków: 1 494 300,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/523-nabor-2-2019-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-w-tym-drog

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 02.12.2019-20.12.2019
Limit środków: 960 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/aktualnosci/521-nabor-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Data naboru: 29.11.2019-23.12.2019

Limit środków: 540 564,57 zł

Link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-7-2019-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury/


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 26.11.2019-10.12.2019
Limit środków: 218 701,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=923
 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”
Data naboru: 26.11.2019-10.12.2019
Limit środków: 290 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=924
 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 26.11.2019-10.12.2019
Limit środków: 70 253,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=925
 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 26.11.2019-10.12.2019
Limit środków: 57 818,87 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=926

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 12.11.2019-11.12.2019
Limit środków: 280 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.przymierzejeziorsko.pl/?pokaz=aktualnosci
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 12.11.2019-11.12.2019
Limit środków: 231 349,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.przymierzejeziorsko.pl/?pokaz=aktualnosci
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
Zakres wsparcia: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”
Data naboru: 12.11.2019-11.12.2019
Limit środków: 110 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.przymierzejeziorsko.pl/?pokaz=aktualnosci
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 12.11.2019-11.12.2019
Limit środków: 168 698,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.przymierzejeziorsko.pl/?pokaz=aktualnosci

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 300 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-62019-podejmowanie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Rozwijanie działalności gospodarczej”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 351 892,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-72019-rozw%C3%B3j-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 105 365,53 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-82019-wzmacnianie-kapita%C5%82u-spo%C5%82ecznego
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 119 011,82 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-92019-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 95 010,66 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-12019g-rozw%C3%B3j-og%C3%B3lnodost%C4%99pnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 75 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-22019g-podniesienie-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-prozdrowotnej-i-prosportowej
 
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 75 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-32019g-inicjatywy-podnosz%C4%85ce-%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87-ekologiczn%C4%85-mieszka%C5%84c%C3%B3w
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Zakres wsparcia: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 1.080.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.lgdprym.pl/2019/10/18/lgd-prym-oglasza-nabor-dot-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-2019/
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 04.11.2019-02.12.2019
Limit środków: 292.497,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.lgdprym.pl/2019/10/18/oglasza-nabor-dot-infrastruktury/

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Zakres wsparcia: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Data naboru: 01.10.2019-30.10.2019

Limit środków: 300 000,00 zł

Link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-projekt-grantowy/

 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”
Zakres wsparcia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 01.10.2019-30.10.2019
Limit środków: 100 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgdgniazdo.pl/2019/09/16/2857/
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 01.10.2019-30.10.2019
Limit środków: 350 173,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgdgniazdo.pl/2019/09/16/2830/
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 01.10.2019-30.10.2019
Limit środków: 255 236,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgdgniazdo.pl/2019/09/16/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-rozwoj-obiektow-pelniacych-funkcje-turystyczno-rekreacyjne/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej

Data naboru: 30.09.2019-29.10.2019

Limit środków: 800 000,00 zł

Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:ogloszenie-o-naborze-nr-6-2019&catid=18&Itemid=229

 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

Zakres wsparcia: Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm

Data naboru: 30.09.2019-29.10.2019

Limit środków: 240 000,00 zł

Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:ogloszenie-o-naborze-nr-5-2019&catid=79&Itemid=228

 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

Zakres wsparcia: Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Data naboru: 30.09.2019-29.10.2019

Limit środków: 125 000,00 zł

Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019&catid=18&Itemid=227

 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zakres wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej

Data naboru: 23.09.2019-22.10.2019

Limit środków: 414 726,00 zł

Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32019/

 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej

Data naboru: 23.09.2019-22.10.2019

Limit środków: 2 100 000,00 zł

Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 10.09.2019 – 24.09.2019
Limit środków: 187 871,79 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=909
 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Termin: 10.09.2019 – 24.09.2019
Limit środków: 290 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=910
 
 
Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”
Termin: 10.09.2019 – 24.09.2019
Limit dostępnych środków: 280 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=911


Nazwa LGD: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 02.09.2019-27.09.2019
Limit środków: 630 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-wieruszow.pl/lgd/nabory_1_2019/premie70_1.php
 

Nazwa LGD: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Data naboru: 02.09.2019-27.09.2019
Limit środków: 135 649,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgd-wieruszow.pl/lgd/nabory_1_2019/dziedzictwo_2019.php


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
Data naboru: 19.08.2019-02.09.2019
Limit środków: 712 500,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-184-1.2019_rozwijanie_dzialalnosci_gospodarczejquot;quot;.html


Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”
Data naboru: 08.07.2019-06.08.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-52019g/


 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”
Data naboru: 08.07.2019-06.08.2019
Limit środków: 100 675,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-62019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 08.07.2019-06.08.2019
Limit środków: 300 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-72019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 08.07.2019-06.08.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-82019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 08.07.2019-06.08.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-92019g/ 


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
Data naboru: 04.07.2019-02.08.2019
Limit środków: 141 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/386-ogloszenie-o-naborze-nr-5-2019-g-zachowanie-dziedzictwa-inwestycyjny
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
Data naboru: 04.07.2019-02.08.2019
Limit środków: 150 279,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/385-ogloszenie-o-naborze-nr-6-2019-g-zachowanie-dziedzictwa-nieinwestycyjny
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 04.07.2019-02.08.2019
Limit środków: 102 940,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/383-ogloszenie-o-naborze-nr-7-2019-g-budowa-placow-zabaw
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 04.07.2019-02.08.2019
Limit środków: 55 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/384-ogloszenie-o-naborze-nr-8-2019-g-budowa-silowni


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 70.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Rozwijanie działalności gospodarczej”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 300.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Rozwijanie działalności gospodarczej” (usługi noclegowe)
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 112 290,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 300.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 284 776,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 300.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 90.000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Zakres: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”
Data naboru: 27.06.2019-26.07.2019
Limit środków: 150 896,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „PRYM”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 14.06.2019-03.07.2019
Limit środków: 200 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.lgdprym.pl/2019/05/31/lgd-prym-oglasza-nabor-grantowy-ogrodki-rekreacyjne/


 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Zakres wsparcia: Podejmowanie działalności gospodarczej
Data naboru: 31.05.2019-28.06.2019
Limit środków: 50 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa
Zakres wsparcia: Rozwijanie działalności gospodarczej
Data naboru: 31.05.2019-28.06.2019
Limit środków: 192 825,00 zł
Link do ogłoszenia:http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-4-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/  
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Data naboru: 31.05.2019-28.06.2019
Limit środków: 472 347,76 zł
Link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-5-2019-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Zakres wsparcia: Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Data naboru: 31.05.2019-28.06.2019
Limit środków: 50 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-6-2019-podnoszenie-wiedzy-spolecznosci-lokalnej/ 


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
Data naboru: 27.05.2019-25.06.2019
Limit środków: 636 726,68 zł
Link do ogłoszenia: http://srgc.pl/index.php?id=8_infrastruktura


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Data naboru: 07.05.2019-20.05.2019
Limit środków: 140 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-177-32019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html


Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Zakres wsparcia: Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstw)
Data naboru: 25.04.2019-10.05.2019
Limit środków: 150 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=955:ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019&catid=18&Itemid=101
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Zakres wsparcia: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 25.04.2019-10.05.2019
Limit środków: 165 543,31 zł
Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=953:ogloszenie-o-naborze-nr-2019&catid=18&Itemid=101
 

 Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Zakres wsparcia: Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)
Data naboru: 25.04.2019-10.05.2019
Limit środków: 337 088,00
Link do ogłoszenia: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=954:ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019&catid=18&Itemid=101
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Data naboru: 15.04.2019-30.04.2019
Limit środków: 158 507,85 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-32019-rozw%C3%B3j-og%C3%B3lnodost%C4%99pnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury
 
 
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”
Data naboru: 15.04.2019-30.04.2019
Limit środków: 150 846,44 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-42019-wzmacnianie-kapita%C5%82u-spo%C5%82ecznego
 
  
Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
Zakres wsparcia: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
Data naboru: 15.04.2019-30.04.2019
Limit środków: 51 991,20 zł
Link do ogłoszenia: http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-52019-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego


Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 28.03.2019-11.04.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura lokalna – zagospodarowanie przestrzeni publicznej)
Data naboru: 28.03.2019-11.04.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura lokalna sportowo – rekreacyjna)
Data naboru: 28.03.2019-11.04.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32019g/
 

Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura lokalna - modernizacja obiektów)
Data naboru: 28.03.2019-11.04.2019
Limit środków: 282 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-42019g/
 

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 12.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 140 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=861
 

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Data naboru: 12.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 217 777,68 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=862
 

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 12.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 234 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=863
 

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data naboru: 12.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 180 000,00 zł
Link do ogłoszenia: https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=864


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „GNIAZDO”
Zakres wsparcia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 04.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 104 502,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgdgniazdo.pl/2019/02/18/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-rozwoj-aktywnych-form-rekreacji/
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „GNIAZDO”
Zakres wsparcia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 04.03.2019-25.03.2019
Limit środków: 300 048,00 zł
Link do ogłoszenia: http://lgdgniazdo.pl/2019/02/18/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-przedsiewziecia-kulturalne-i-integracyjne/ 


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 25.02.2019-11.03.2019
Limit środków: 121 250,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-164-22019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 72 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/442-nabor-1-2019-g-doposazenie-orkiestr-i-zespolow-muzycznych-w-instrumenty-muzyczne-i-stroje
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Wzmocnienie kapitału społecznego
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 72 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/444-nabor-2-2019-g-doposazenie-grup-aktywizujacych-i-dzialajacych-zgodnie-z-lsr
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 84 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/445-nabor-2-2019-g-doposazenie-grup-aktywizujacych-i-dzialajacych-zgodnie-z-lsr-2
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 100 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/446-nabor-2-2019-g-doposazenie-grup-aktywizujacych-i-dzialajacych-zgodnie-z-lsr-3
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 75 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/447-nabor-5-2019-g-silownie-zewnetrzne
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Data naboru: 18.02.2019-04.03.2019
Limit środków: 200 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/448-nabor-5-2019-g-silownie-zewnetrzne-2


Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Zakres wsparcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Data naboru: 14.01.2019-28.01.2019
Limit środków: 198 000,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.buduj.eu/portal-strona-159-12019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres wsparcia: Rozwój działalności gospodarczej
Data naboru: 31.12.2018-15.01.2019
Limit środków: 267 040,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/364-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Data naboru: 31.12.2018-21.01.2019
Limit środków: 171 500,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/365-nabor-grantowy-1-2019-g-modernizacje-swietlic-wiejskich
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w postaci budowy lub przebudowy placów zabaw
Data naboru: 31.12.2018-21.01.2019
Limit środków: 127 208,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/366-nabor-grantowy-2-2019-g-budowa-silowni
 

 Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres wsparcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w postaci budowy lub przebudowy placów zabaw
Data naboru: 31.12.2018-21.01.2019
Limit środków: 130 500,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/367-nabor-grantowy-3-2019-g-budowa-placu-zabaw
 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”
Zakres wsparcia: Operacje obejmujące promocje produktów regionalnych lub wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury oraz operacje zachowujące dziedzictwo lokalne
Data naboru: 31.12.2018-21.01.2019
Limit środków: 262 909,00 zł
Link do ogłoszenia: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/368-nabor-grantowy-4-2019-g-zachowanie-dziedzictwa


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie