Konkurs "Mała architektura zabytkowa" rozstrzygnięty!

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr LVII/641/23 z dnia 23 maja 2023 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego.

DO POBRANIA:

Wykaz przyznanych dotacji.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 298/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. ustalił listę rankingową zgłoszeń do naboru „Mała architektura zabytkowa”. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty umieszczone na liście rankingowej zostaną zaproszone do złożenia Wniosku na zadania opisane w zgłoszeniach. O ilości zaproszeń decyduje wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Łódzkiego, która wynosi 300.000 zł.

Zaproszone JST będą mogły zawnioskować o kwotę do 20.000 zł na jeden obiekt a pomoc finansowa nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów całkowitych zadania.

W załączeniu lista rankingowa:

Lista rankingowa

JST, które otrzymają zaproszenie składają Wniosek zgodnie z wzorem


 Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 49/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku ogłasza po raz trzeci nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Nabór zgłoszeń: 25.01.2023 – 14.02.2023 r.
Budżet: 300 000 zł

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu.

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego,
2) znajduje się na obszarze województwa łódzkiego.

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Dotacja może być wydatkowana w terminie od dnia przyznania pomocy finansowej uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do składania aplikacji!

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury:
− w zakresie merytorycznym, Karol Jadczyk: tel. 42 291 97 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie naboru

2. Regulamin pracy komisji merytorycznej

3. Zgłoszenie do naboru wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

4. Zgoda właściciela obiektu na złożenie Zgłoszenia

 

Archiwum:
Drugi nabór (2022)
Pierwszy nabór (2021)