Mała architektura zabytkowa 2021


Sprawozdanie "Mała architektura zabytkowa"

Departament Kultury i Edukacji poniżej zamieszcza wzory do umowy dla JST w ramach przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego.

Załącznik nr 2 – OPIS DOKUMENTU KSIĘGOWEGO

Załącznik nr 3 – TABLICA

Załącznik nr 4 - SPRAWOZDANIE


Rozstrzygnięcie konkursu "Mała architektura zabytkowa"

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XXXIV/455/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy konkurs i udzielił w 2021 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego.

Do pobrania:

Wykaz wniosków wraz z uchwałą


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 633/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. ustalił listę rankingową zgłoszeń do naboru „Mała architektura zabytkowa”. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty umieszczone na liście rankingowej zostaną zaproszone do złożenia Wniosku na zadania opisane w zgłoszeniach. O ilości zaproszeń decyduje wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Łódzkiego, która wynosi 250.000 zł.

Zaproszone JST będą mogły zawnioskować o kwotę do 20.000 zł na jeden obiekt a pomoc finansowa nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów całkowitych zadania.

W załączeniu lista rankingowa:

Lista rankingowa

JST, które otrzymają zaproszenie składają Wniosek zgodnie z wzorem


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 407/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku ogłasza po raz pierwszy nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Nabór zgłoszeń: 28.04.2021 – 19.05.2021 r.
Budżet: 250 000 zł
Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego,
2) znajduje się na obszarze województwa łódzkiego.

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Termin wydatkowania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do składania aplikacji!

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie naboru
2. Regulamin pracy komisji merytorycznej
3. Zgłoszenie do naboru wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Data publikacji: 28.04.2021 r.