Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można tam również pobrać niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej.

Link do strony internetowej MRiRW.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie