Europejskie Szlaki Kulturowe

Przez obszar województwa łódzkiego przebiegają także 4 szlaki kulturowe o znaczeniu europejskim: Bursztynowy, Romański, Cysterski, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Szlak Bursztynowy
Szlak Bursztynowy w województwie łódzkim jest trasą turystyczną nawiązującą do starożytnego szlaku handlowego, którym kupcy Cesarstwa Rzymskiego podążali na wybrzeża Bałtyku po "złoto północy" , czyli bursztyn. Ta transkontynentalna droga łączyła północne wybrzeża Adriatyku z południowym wybrzeżem Bałtyku. Odcinki szlaku biegnącego wzdłuż Warty i pradoliny Bzury i prowadzące przez miejscowości z unikatowymi zabytkami dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim to:

• Załęcze Wielkie – Konopnica
• Konopnica – Warta
• Warta – Uniejów
• Uniejów – Łęczyca
• Łęczyca – Sobota
• Sobota – Nieborów

(fot. 1 Kurhan Książęcy w Przywozie)

Szlak Romański
Architektura romańska w Polsce rozwijała się od XI do XIII w. pod wpływem sztuki włoskiej i francuskiej dającej wzorce dla powstania budowli sakralnych. Do dziś monumentalne budowle kościołów i klasztorów są niezwykłą atrakcją turystyczną, która można odnaleźć także na terenie województwa łódzkiego. Na terenie województwa szlak przebiega przez:

• Tum – Inowłódz
• Inowłódz – Żarnów – Sulejów
• Sulejów – Strońsko
• Strońsko –Krzyworzeka

(fot. 2 Kościół św. Idziego w Inowłodzu)

Szlak Cysterski
Szlak Cysterski w województwie łódzkim stanowi fragment Europejskiego Szlaku Cysterskiego, który został ustanowiony przez Radę Europy w 1990 r. Wędrówka szlakiem pozwala zaobserwować wpływ jaki wywarły średniowieczne klasztory cysterskie na kulturę i tożsamość. Szlak łączy obiekty związane z obecnością Cystersów i przebiega przez obszar Polski, Francji, Hiszpanii i Portugalii. W województwie łódzkim wytyczony jest następująco:

• Przedbórz – Sulejów Podklasztorze
• Sulejów Podklasztorze – Żarnów

(fot. 3 Sulejów Opactwo Cystersów)

Szlak Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej
Szlak ten to część kolei warszawsko – wiedeńskiej, zwanej Drogą Żelazną Warszawsko – Wiedeńską, która była pierwszą koleją wybudowaną z inicjatywy Polaków na terenie Królestwa Polskiego w latach 1845 – 46. Szlak funkcjonuje od ponad 160 lat, a na jego trasie znajduje się wiele cennych miejsc oraz interesujących obiektów ważnych pod względem historycznym jak i kulturowo – przyrodniczym. Szlak pełni także ważną funkcję komunikacyjną. Odcinki szlaku w regionie to:

• Skierniewice – Lipce Reymontowskie
• Lipce Reymontowskie – Rogów
• Rogów – Piotrków Trybunalski
• Piotrków Trybunalski – Radomsko

(fot. 4 Dworzec Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej w Skierniewicach)
(fot. 5 Szlak Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej)

Więcej na www.ziemialodzka.pl