Kolejowe EKO-Łódzkie

poniedziałek, 12 września 2022

Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Kolejowe EKO-Łódzkie”

Cele konkursu

 • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu
 • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej
 • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu
 • poszerzanie wiedzy na temat elektrycznych i hybrydowych pojazdów kolejowych Województwa Łódzkiego oraz ekologii wśród młodzieży szkolnej
 • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych
 • ponadpodstawowych i dzieci Uchodźców z Ukrainy

Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz dzieci Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego, reprezentowani i zgłoszeni do udziału w Konkursie przez rodziców/prawnych opiekunów lub nauczycieli, którzy przesłali Pracę Konkursową w jednej z trzech kategorii wiekowych:

 • I kategoria wiekowa 6-10 lat lub klasy I-IV szkoły podstawowej,
 • II kategoria wiekowa 11-15 lat lub klasy V-VIII szkoły podstawowej,
 • III kategoria wiekowa 16-17 lat lub klasa I – II szkoły ponadpodstawowej;

Warunki udziału w konkursie

 • praca plastyczna powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) w formacie A4 lub A3 z uwzględnieniem, tematyki kolejowej przedstawiającej ekologiczny - elektryczny lub hybrydowy tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO S.A.)
 • wykonaną podpisaną pracę plastyczną wraz ze zgłoszeniem należy wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Infrastruktury

Aleja Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

lub dostarczyć pod ww. adres pokój 1304 (XIII piętro).

 • zgłoszenia prac konkursowych należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie wraz z Pracą Konkursową
 • prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych!!!

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości:

 I miejsce - 300,00 zł

 II miejsce - 200,00 zł

 III miejsce - 100,00 zł

 5 wyróżnień – 50 zł (za każde wyróżnienie)

Nagrody zostaną ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Szczegóły dotyczące udziału znajdują się w Regulaminie Konkursu.