DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wpis do ewidencji psychologów transportu

Wpis do ewidencji psychologów

Warunki, które należy spełnić:

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.
Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
4) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Wymagane dokumenty:
Psycholog ubiegający się o wpis do ewidencji składa następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do ewidencji.
2. kopia dyplomu ukończenia studiów (poświadczona za zgodność z oryginałem )
3. kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu (poświadczona za zgodność z oryginałem)
4. zaświadczenie o niekaralności.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Opłatę w wysokości 40 zł
Opłatę tę wnosi się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego BANK Pekao S.A. XI O/ŁÓDŹ nr: 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

Tytuł opłaty: "Za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów"
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Infrastruktury
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Osoby udzielające informacji:
Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046

Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl