logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

THINGS+ informacja o projekcie

         Województwo Łódzkie zostało partnerem w projekcie pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+ (Wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych) realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji aby zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowej.

           Celem projektu jest propagowanie innowacji usług w przedsiębiorstwach opartych na tradycyjnym modelu wytwórstwa produktowego. Projekt zakłada wypracowanie narzędzi mających na celu promocję systemu polegającego na wprowadzaniu przez firmy nowych produktów połączonych z usługami.
Całkowity budżet projektu wynosi 1.562.517,31 EUR, w tym budżet Województwa Łódzkiego: 170.000,00 EUR (dofinansowanie 85% z UE).

Partnerami w projekcie są:
1.       Park Naukowo – Technologiczny Friuli Innovazione w Udine (Region Friuli – Wenecja Julijska, Włochy) - Lider,
2.       Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu w Rijece (Chorwacja),
3.       Centrum Innowacji Bautzen (Budziszyn, Saksonia, Niemcy),
4.       Park Technologiczny w Ljubljanie (Słowenia),
5.       BizGarden sp. z o.o. (Brno, Czechy),
6.       Słowacka Agencja Biznesu (Bratysława, Słowacja),
7.       Województwo Łódzkie,
8.       Region Wenecja – Wydział Badań i Innowacji (Włochy)
9.       Transfer Innowacji i Technologii w Salzburgu (Austria),
10.   Agencja Rozwoju Borsod-Abauj-Zemplen (Miszkolc, Węgry).

Ponadto Województwo Łódzkie podpisało porozumienia o współpracy z następującymi Obserwatorami Regionalnymi:
1.       Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
2.       „Bionanopark” sp. z o.o. w Łodzi,
3.       Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

Projekt będzie realizowany w podziale na 4 pakiety zadań, które obejmują poniższe działania:
1.       Utworzenie sieci współpracy profesjonalistów w zakresie innowacji w regionach Europy Środkowej,
2.       Wypracowanie nowej metodologii promującej dodawanie usług do istniejących produktów;
3.       Organizacja warsztatów dla trenerów innowacji,
4.       Budowanie świadomości menedżerów firm w zakresie innowacji usług,
5.       Akcja pilotażowa w zakresie wybranych MŚP,
6.       Odniesienie  do polityk i strategii regionalnych.

          Województwo Łódzkie przyjęło rolę lidera pakietu zadań 4 – Rekomendacje dla polityki innowacji usług w Europie Środkowej. W ramach tego wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie promocji innowacji usług w regionach partnerskich.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2017 r., planowane zakończenie nastąpi 31.05.2020 r. W czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt zorganizowane w Udine przez Lidera. W ramach pierwszego pakietu zadań „Metodologia Innowacji Usług” odbyły się 2 spotkania partnerów o charakterze warsztatowym – w Rijece w październiku 2017 r. oraz w Bratysławie w grudniu 2017 r. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w Budziszynie w kwietniu 2018 r. i dotyczyło zakresu realizacji warsztatów z przedsiębiorcami z wykorzystaniem narzędzi i zaproponowanego w projekcie systemu szkoleń. Następnie w Lublanie w maju 2018 r. przeprowadzony został trening dla ekspertów realizujących pilotaż THINGS+ dla MŚP. W sierpniu 2018 r. Województwo Łódzkie rozpoczęło pilotaż, który obejmował spotkanie informacyjne, 5 warsztatów oraz spotkanie podsumowujące.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej projektu THINGS+:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl