logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informacja o przeprowadzonym pilotażu

W sierpniu 2018 r. Województwo Łódzkie rozpoczęło pilotaż, który obejmował spotkanie informacyjne, 5 warsztatów oraz spotkanie podsumowujące. Uczestnikami działania były firmy, które zgłosiły się w otwartym naborze prowadzonym przez Województwo Łódzkie w kwietniu i maju 2018 r, tj.:
1.       BROWIN sp. z o.o. sp. k,
2.       Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex, sp. z o.o.,
3.       AWP Nordic Products sp. z o.o.,
4.       LCL Drukarnia sp. z o.o.,
5.       Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sp. z o.o.
Podczas spotkań prowadzonych przez ekspertów w SkyHub w Łodzi uczestnicy pracowali nad stworzeniem nowych usług. Spośród 5 firm, 4 stworzyły innowacyjne rozwiązania, które planuje się uruchomić w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania podsumowującego zaprezentowano również plan dalszych działań w projekcie, w tym m.in. stworzenie  E-katalogu, który będzie stanowił bazę udanych pilotaży, tj. zakończonych wdrożeniem innowacji wybranych spośród wszystkich 10 partnerów THINGS+.
Kolejna edycja pilotażu już I kwartale 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie THINGS+.

Po zakończeniu pierwszej akcji pilotażowej dokonano oceny stosowanych narzędzi i technik szkoleniowych.  Podczas spotkania w  Miszkolcu, Węgry (17-18.01.2019 r.) zaprezentowano rezultaty przeprowadzonych warsztatów i omówiono organizację kolejnego naboru MŚP, który rusza już w lutym i marcu.
Szczegółowe informacje już wkrótce!

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl