DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

Nabór wniosków w ramach programu PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

W ramach programu PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W ramach niniejszego konkursu zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z każdego województwa, a każde partnerstwo wypracuje co najmniej jeden zestaw rekomendacji.
Uprawnionymi do aplikowania są:
  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 
Termin składania wniosków od: 28 września 2015 r. do 12 października 2015 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.power.gov.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl