Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE.

W styczniu 2017 roku Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
 
Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.
 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.
 
Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:
-   Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu;
-   Region Lombardia (Włochy);
-   Prowincja Antwerpia (Belgia);
-   Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji);
-   Region Zemgale (Litwa);
-   Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria);
-   Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia);
-   Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta).
 
Zadania zaplanowane w ramach projektu, którego czas trwania to 5 lat, obejmują m.in. nawiązanie współpracy z grupą interesariuszy w regionach partnerskich, wymianę doświadczeń w ramach tematycznych seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych, stworzenie regionalnych planów działań.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl