Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

I Spotkanie Grupy Regionalnych Obserwatorów

18 maja 2017 roku odbyło się pierwsze Spotkanie Grupy Regionalnych Obserwatoróww ramach projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowiskoi efektywne gospodarowanie zasobami.
 
W sali konferencyjnej przy ul Traugutta 21/23 w Łodzi – obok pracowników Departamentu Polityki Regionalnej - zgromadzili się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jak również przedstawiciele partnerów stowarzyszonych w projekcie GPP4Growth: Urzędu Miasta Łodzi (Departamentu Architektury i Rozwoju, Biura Strategii Miasta), Uniwersytetu Łódzkiego (Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a wszystkich uroczyście powitał Pan Marcin Pawlak - z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który wygłosił również krótką prezentację z ogólną charakterystyką projektu GPP4Growth.

To pierwsze spotkanie miało charakter głównie szkoleniowo-informacyjny. W bloku przedpołudniowym zostały zaprezentowane zagadnienia prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (p. prof. Maria Królikowska-Olczak, UŁ), a także prawne aspekty zielonych zamówień publicznych (p. dr Anna Górczyńska, UŁ). Następnie miały miejsce wystąpienia o charakterze bardziej praktycznym. Przedstawiciel Społecznej Akademii Nauk – p. prof. Anna Rogut omówiła przykłady projektów z zakresu zielonych zamówień publicznych, a p. Monika Kaźmierczak z Urzędu Miasta Łodzi opowiedziała o przykładach zielonych zamówień publicznych zastosowanych w Urzędzie Miasta.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą dalszych, koniecznych do podjęcia, kroków w projekcie, a przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mieli również okazję zgłaszać zagadnienia, które – według nich – powinny być przedmiotem kolejnego spotkania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl