Aktualności

Stypendia dla młodych naukowców-doktorantów

Stypendia 2015 dla młodych naukowców przyznane!
 Już po raz trzeci Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
W dniu 21 kwietnia 2015 r. Komisja Stypendialna po analizie i rozpatrzeniu wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i zarekomendowała 9 kandydatów do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r., przychylił się do propozycji Komisji i podjął uchwałę nr 469/15 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2015 roku. Dofinansowanie w łącznej kwocie 150.000,00 zł przyznano następującym osobom:
 
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Nazwa wnioskodawcy Kwota stypendium
1 Szymor Piotr Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
20 000,00 zł
2 Stawiszyńska Aneta Uniwersytet Łódzki 8 000,00 zł
3 Czyżewski Andrzej Uniwersytet Łódzki 17 000,00 zł
4 Nowicka-Krawczyk Paulina Uniwersytet Łódzki 19 800,00 zł
5 Kucharczyk Magdalena Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
15 200,00 zł
6 Pietrzykowska Justyna Politechnika Łódzka 20 000,00 zł
7 Dominiak Justyna Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
8 Nowogórska Agata Uniwersytet Łódzki 20 000,00 zł
9 Stachniuk Justyna Uniwersytet Łódzki 12 000,00 zł
 
Do III edycji konkursu zostało zgłoszonych 101 wniosków, 99 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Najwięcej aplikacji, bo aż 55 wpłynęło z Politechniki Łódzkiej, 36 wniosków złożyli doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, 7 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 Narodowego Centrum Badań Jądrowych i 1 - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest chemia, inżynieria materiałowa, ekonomia oraz ochrona środowiska.
 
Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking Młody Naukowiec 2015
Biogramy Młody Naukowiec 2015


 III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców
 
2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
 
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2015 roku:
1.      ekonomia
2.      towaroznawstwo
3.      matematyka
4.      informatyka
5.      astronomia
6.      biofizyka
7.      fizyka
8.      biotechnologia
9.      biochemia
10.   chemia
11.   ochrona środowiska
12.   mikrobiologia
13.   historia
14.   geografia
15.   architektura i urbanistyka
16.   automatyka i robotyka
17.   budowa i eksploatacja maszyn
18.   budownictwo
19.   energetyka
20.   inżynieria chemiczna
21.   inżynieria materiałowa
22.   inżynieria środowiska
23.   mechanika
24.   technologia chemiczna
25.   włókiennictwo
26.   biologia medyczna
27.   medycyna
28.   sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 lutego 2015 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
 


Stypendia 2014 dla młodych naukowców przyznane!

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
W dniu 28 marca 2014 r. Komisja Stypendialna po analizie i rozpatrzeniu wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i zarekomendowała 9 kandydatów do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r., przychylił się do propozycji Komisji i podjął uchwałę nr 424/14 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2014 roku. Dofinansowanie o łącznej kwocie 150 tys. zł przyznano następującym osobom:
 
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Nazwa wnioskodawcy Kwota stypendium
1 Skwarczyńska Agata Politechnika Łódzka 20 000,00 zł
2 Znajdek Katarzyna Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
3 Sowińska Aleksandra Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
4 Ziemba Marika Uniwersytet Łódzki 18 000,00 zł
5 Sobczak Marta Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
18 000,00 zł
6 Jabłońska Małgorzata Uniwersytet Łódzki 18 000,00 zł
7 Kamińska Dorota Politechnika Łódzka 18 000,00 zł
8 Brzozowska Zofia Uniwersytet Łódzki 5 000,00 zł
9 Zelga Piotr Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
17 000,00 zł

Do II edycji konkursu zostało zgłoszonych 109 wniosków, 108 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Najwięcej aplikacji, bo aż 41 wpłynęło z Politechniki Łódzkiej, 39 wniosków złożyli doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, 28 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 1 - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest medycyna, biologia medyczna oraz chemia.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking Młody Naukowiec 2014


 


II edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców.

2 stycznia 2014 roku rozpoczyna się II edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2014 roku:
1.    ekonomia
2.    towaroznawstwo
3.    matematyka
4.    informatyka
5.    biofizyka
6.    fizyka
7.    biotechnologia
8.    biochemia
9.    chemia
10.  ochrona środowiska
11.  mikrobiologia
12.  historia
13.  geografia
14.  architektura i urbanistyka
15.  automatyka i robotyka
16.  budowa i eksploatacja maszyn
17.  budownictwo
18.  energetyka
19.  inżynieria chemiczna
20.  inżynieria materiałowa
21.  inżynieria środowiska
22.  mechanika
23.  technologia chemiczna
24.  włókiennictwo
25.  biologia medyczna
26.  medycyna
27.  sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 5 lutego 2014 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

 

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 
•    Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin – pobierz

 Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców - doktorantów przyznane!

 

W 2013 roku Marszałek Województwa Łódzkiego po raz pierwszy nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Ponadto należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne”.
W dniu 5 kwietnia 2013 r. Komisja Stypendialna, dokonująca oceny merytorycznej wniosków, zarekomendowała 11 osób do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego 15 kwietnia 2013 r., zgodnie z propozycją Komisji, podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Dofinansowanie o łącznej kwocie 200 tys. zł przyznano następującym osobom:

 

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Nazwa wnioskodawcy

Kwota stypendium

1

Szubska-Włodarczyk Natalia

Uniwersytet Łódzki

20 000,00

2

Laskowska Anna

Politechnika Łódzka

20 000,00

3

Szufa Szymon

Politechnika Łódzka

20 000,00

4

Komasa Justyna

Politechnika Łódzka

20 000,00

5

Włodarczyk Marcin

Uniwersytet Łódzki

19 300,00

6

Justyna Chałubińska-Fendler

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

20 000,00

7

Skwierczyński Przemysław

Politechnika Łódzka

16 700,00

8

Smętkiewicz Karolina

Uniwersytet Łódzki

16 000,00

9

Jakubiec Tomasz

Uniwersytet Łódzki

16 000,00

10

Adamus Agnieszka

Politechnika Łódzka

16 000,00

11

Jachowicz Rafał

Politechnika Łódzka

16 000,00

 

Do I edycji konkursu zostało zgłoszonych 108 wniosków. Najwięcej aplikacji, bo aż 52 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, 41 wniosków złożyli doktoranci Politechniki Łódzkiej, 14 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 1 - Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest ekonomia, biologia medyczna oraz medycyna.

 

Wszystkim stypendystom gratulujemy! 

16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.

Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2013 roku:

1.      ekonomia

2.      towaroznawstwo

3.      matematyka

4.      informatyka

5.      biofizyka

6.      fizyka

7.      biotechnologia

8.      chemia

9.      ochrona środowiska

10.  mikrobiologia

11.  geografia

12.  architektura i urbanistyka

13.  automatyka i robotyka

14.  budowa i eksploatacja maszyn

15.  budownictwo

16.  energetyka

17.  inżynieria chemiczna

18.  inżynieria materiałowa

19.  inżynieria środowiska

20.  mechanika

21.  technologia chemiczna

22.  włókiennictwo

23.  biologia medyczna

24.  medycyna

25.  sztuki projektowe

Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie łódzkich naukowców 200 tys. zł.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 16 stycznia do 15 lutego 2013 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

 

Kontakt

Wydział Edukacji

tel. 042 291-98-31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub http://www.lodzkie.pl/ Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin – pobierz 

......................................................................................................................
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z obsługą procedury przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do stypendium. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:
1)   Dane osób ubiegających się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz w związku z art. 199a i 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),
2)   Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8,
3)   Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców, na który składają się: ocena formalna dokonywana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz ocena merytoryczna, należąca do kompetencji Komisji Stypendialnej. Skład komisji określony został w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach posiadają również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający stypendia poprzez podjęcie stosownej uchwały,
4)   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
5)   Podanie przez kandydata do stypendium swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.

 

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.