DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego
Podróż bez barier
Rowerowe Łódzkie
Slider karta seniora
Slider zima

Projekty

Departament Kultury i Edukacji wdraża programy realizowane przy udziale środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, takich jak Fundusze Europejskie oraz programy ministerialne. 

W latach 2011-2012 Województwo Łódzkie realizowało Projekt „Animator Kultury". Projekt, podczas III edycji zapewnił nauczycielom, kadrze administracyjnej szkół, pracownikom domów kultury, świetlic szkolnych i bibliotek możliwość zdobycia nowych umiejętności zawodowych w zakresie organizowania i realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych.

W 2013 roku Województwo Łódzkie realizowało Projekt „Nasze dziedzictwo – Nasze muzea”, na który składały się polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu: „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”.

Od połowy 2014 r. do końca czerwca 2015 r. realizowany był projekt  pn. „TU JEST KINO!” - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Celem projektu było wsparcie kin lokalnych i studyjnych działających na terenie województwa łódzkiego, budowa ich pozytywnego wizerunku, promocja dorobku związanego z kulturą filmową Łodzi i regionu, a także wzrost poziomu wiedzy o filmowych tradycjach wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.tujestkino.lodzkie.pl
Pobierz: PREZENTACJĘ

W 2015 r. i 2016 roku Województwo Łódzkie wraz z Muzeum Sztuki w Łodzi uczestniczyło w projekcie europejskim pn. „Culture for cities and regions” realizowanym przez sieci EUROCITIES i ERRIN w ramach programu Kreatywna Europa.  Projekt zakładał wymianę dobrych praktyk w sektorze kultury na obszarze Unii Europejskiej. Aplikacja Województwa, opisująca działania edukacyjne Muzeum Sztuki w Łodzi uzyskała aprobatę liderów projektu. W terminie 24-25 marca 2016 r. dla przedstawicieli europejskich regionów w województwie łódzkim została zorganizowana wizyta studyjna. Spotkanie było poświęcone tematyce rewitalizacji w oparciu o doświadczenia i projekty realizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt (link poniżej). Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.cultureforcitiesandregions.eu
Pobierz: RAPORT (wersja w jęz. angielskim)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

KOMUNIKAT!

 
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru - BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.
Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może być rozpatrzony.