DZIEŃ BEZ SAMOCHODU (22.09.2020 r.) w pociągach POLREGIO sp. z o.o.

W dniu 22 września 2020 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, każda osoba, na podstawie okazanego podczas kontroli dokumentów przewozu, ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem i dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość tej osoby, będzie miała możliwość nieodpłatnego przejazdu pociągami przewoźnika POLREGIO na obszarze województwa łódzkiego ograniczonego stacjami: Bobry, Dzietrzniki, Opoczno, Skalmierz, Warszawa Wschodnia.

Osoby zamierzające podróżować poza granicę województwa, zobowiązane będą do nabycia biletu na przejazd od jednej z ww. stacji jako stacji wyjazdu wg zasad przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR).

Przewóz bagażu ręcznego, rowerów i zwierząt odbywać się będzie wg zasad przewidzianych w Regulaminie przewozu ( RPR), z tym, że za dokument przewozu uznawany będzie ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) dostępnych na stronie www.polregio.pl