Resortowe wsparcie finansowe dla twórców i artystów.

piątek, 11 grudnia 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej. Prognozowanym limitem środków na udzielenie ww. wsparcia w 2020 roku jest 7 000 000 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.

Podmiotem przyjmującym wnioski o wsparcie twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze - MKiDN.