Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

piątek, 26 marca 2021

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 02.04.2021 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

 

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Lp.

Numer oferty

Nazwa oferenta (gmina, powiat)

Tytuł zadania

Błędy formalno-merytoryczne wymagające uzupełnienia

Błędy formalno-rachunkowe wymagające uzupełnienia

1

2/KEI/2021

FUNDACJA IN SEARCH OF…
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Podróż technologiczna - rozmowy o przemianach w sztuce

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

2

3/KEI/2021

FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII
(WARSZAWA, WARSZAWA)

Łódź na wielkim ekranie

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

3

5/KEI/2021

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH NOVUM
(GORZÓW WIELKOPOLSKI, GORZÓW WIELKOPOLSKI)

Łódzkie Imaginarium

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

4

6/KEI/2021

STOWARZYSZENIE PLANETA GRABIA
(DŁUTÓW, PABIANICKI)

"Turystyka kulturowa" dla dziedzictwa Pograbia

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego  i/lub nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w pkt V.A oferty ppkt: I.6.2-I.6.4; I.7.3; I.8.2; I.9.3-I.9.5; II.1

5

7/KEI/2021

FUNDACJA PRZĘDZALNIA SZTUKI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Festiwal "Alfabet równości - E jak eksperyment"

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

6

10/KEI/2021

FUNDACJA PARTNERSTWO NA RZECZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
(ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, ZGIERSKI)

Muzyczne lato w Aleksandrowie

ok

- kwota  wkładu osobowego określona w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania (punkt V.B oferty),  jest niezgodna z wyliczeniami w punkcie V.A oferty w ppkt. I.1.1; I.2.2; I.3.1; I.5.1

7

12/KEI/2021

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN
(BIAŁACZÓW, OPOCZYŃSKI)

40. Jubileuszowy Konkurs Wąglański Maj Poezji

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty ppkt I.2.1 - I.2.3

8

13/KEI/2021

POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W ŁODZI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

23 - ŁÓDZKI FESTIWAL CHÓRALNY - CANTIO LODZIENSIS

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty ppkt I.9.1 i I.11.1

9

14/KEI/2021

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI
(ZDUŃSKA WOLA, ZDUŃSKOWOLSKI)

VII Miasteczko Złotnickiego - dwa wieki tradycji przemysłowych Zduńskiej Woli

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

10

16/KEI/2021

STOWARZYSZENIE ORKIESTRY KAMERALNEJ POLISH CAMERATA
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

"Polish Camerata Swojemu Miastu - Arcydzieła W.A. Mozarta, koncerty fortepianowe"

ok

- w punkcie I.1.1 należy wyodrębnić koszty koordynatora i utworzyć z nich osobny koszt w kosztach administracyjnych, a w przypadku, gdy jego wysokość przekracza 10% wnioskowanej dotacji należy w punkcie VI oferty oszacować jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych 
- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)
- w pkt IV.2 Zasoby kadrowe informacja o wycenie wkładu osobowego na poziomie 5 500 zł jest niezgodna z wyceną wkładu osobowego oszacowaną  w punkcie V.B. - 10 000,00 zł

11

18/KEI/2021

STOWARZYSZENIE
OPERETKA
WROCŁAWSKA
(WROCŁAW, WROCŁAW)

I Łódzki Festiwal Operetkowy

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego i/lub nazwa rodzaju kosztu  w pkt V.A oferty ppkt I.2.2; I.2.3; I.2.4

12

19/KEI/2021

FUNDACJA TRZY TRĄBY
(WARSZAWA, WARSZAWA)

Opera GOPLANA Władysława Żeleńskiego w Nieborowie.

ok

- w pkt V.A oferty  w ppkt. I.2.1; I.3.1; II.1 nie wskazano rodzaju miary

13

21/KEI/2021

FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA POMIAN - SRZEDNICKIEGO
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Piotrkowianistyka 2021- Niby znane , a zapomniane

ok

- w pkt IV.2 Zasoby kadrowe informacja o wycenie wkładu osobowego na poziomie 1 200 zł jest niezgodna z wyceną wkładu osobowego oszacowaną  w punkcie V.B. -  500,00 zł
- w pkt. I.2.2. i I.3.2 nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu i  rodzaju miary
- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

14

23/KEI/2021

ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
(ŁOWICZ, ŁOWICKI)

"Zainspirowani Chełmońskim"

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego i/lub nazwa rodzaju kosztu  w pkt V.A oferty ppkt I.2.5; I.4.3; II.3

15

25/KEI/2021

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z TALENTEM
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Trzy Koncerty Uwielbienia za dar dla Narodu Polskiego Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

16

26/KEI/2021

STOWARZYSZENIE WIRTUOZ
(WOLBÓRZ, PIOTRKOWSKI)

Chronimy pamięć, kształtujemy przyszłość - w hołdzie Patronom Roku 2021

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

17

28/KEI/2021

STOWARZYSZENIE KGW - RAZEM DLA GMINY CHĄŚNO
(CHĄŚNO, ŁOWICKI)

"...oj­czy­zna jest bli­sko na wy­cią­gnię­cie ręki..." - Bliskie spotkania z literaturą w Gminie Chąśno

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

18

30/KEI/2021

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY POLSKIEJ IM. STANISŁAWA SIELAŃSKIEGO
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

 Spektakl teatralny "Prezesi"

ok

- w punkcie I.4.1 należy wyodrębnić koszty koordynatora i utworzyć z nich osobny koszt w kosztach administracyjnych, a w przypadku, gdy jego wysokość przekracza 10% wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty oszacować jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych  

19

31/KEI/2021

STOWARZYSZENIE AKTYWNI PLUS
(PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI)

Przykłady małej architektury sakralnej w dorobku kulturowym ziemi piotrkowskiej

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego i/lub nazwa rodzaju miary  w pkt V.A oferty ppkt I.4.1-I.4.4, I.5.1-I.5.3

20

32/KEI/2021

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIEŃSKU
(KAMIEŃSK, RADOMSZCZAŃSKI)

Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

21

33/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "FORUM DLA OJCZYZNY"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

 Spektakl teatralny "Ja, Lem..."

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

22

34/KEI/2021

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MILESZEK
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Patriotyzm i odwaga w cieniu totalitaryzmu - sylwetki wielkich Polaków: Witolda Pileckiego i Stefana Wyszyńskiego w 120 rocznicę ich urodzin.

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty ppkt II.1-II.3
- w pkt V.A oferty ppkt II.1 i II.2 wykazano wynagrodzenie za 7 m-cy, a projekt jest realizowany od 01.05 - 8.10 czyli 5 m-cy i 7 dni

23

37/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "STEP BY STEP"
(LUBOCHNIA, TOMASZOWSKI)

Folk Fashion Show 2021

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

24

40/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"
(TOMASZÓW MAZOWIECKI, TOMASZOWSKI)

Pamiętamy - nietypowa odsłona patriotyzmu młodych

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

25

41/KEI/2021

FUNDACJA "CARPE DIEM"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Organy - solo i kameralnie (2021)

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

26

45/KEI/2021

STOWARZYSZENIE KREATYWNY SIERADZ
(SIERADZ, SIERADZKI)

Realizacja zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- nie wskazano tytułu zadania publicznego

ok

27

47/KEI/2021

ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Galeria Dźwięków

ok

-  w pkt  IV.2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania i w pkt V.B   Źródła finansowania kosztów realizacji zadania wskazano wartość wkładu osobowego w wysokości 1.440,00 zł, zaś w pkt I.7.1  Wolontariusz wspierający organizację wydarzeń wskazano wartość 1.500,00 zł
- nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu w pkt V.A oferty ppkt I.1.1

28

48/KEI/2021

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ODBLASK
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Stanisław Lem - Bajarz Robotów

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

29

49/KEI/2021

FUNDACJA FILHARMONIA
(WARSZAWA, WARSZAWA)

Koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu solistów, Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

30

52/KEI/2021

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ PESTIS
(KUTNO, KUTNOWSKI)

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

- nie wskazano tytułu zadania publicznego

- zmiany wymagają nazwy rodzaju kosztów wskazanych w punkcie V.A (zestawienie kosztów realizacji zadania) oferty

31

53/KEI/2021

FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO
(NOWOSOLNA,  ŁÓDZKI WSCHODNI)

Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich.

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

32

54/KEI/2021

FUNDACJA "MIRAKLE"
(ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, ZGIERSKI)

Festiwal Kobiet Mirakle im. Miry Kubasińskiej

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

33

55/KEI/2021

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

W hołdzie Franciszkowi Walickiemu "Ojcu Chrzestnemu" polskiego Rock and Rolla - Łodzianie

ok

w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

34

57/KEI/2021

FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

 II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NARODOWEGO W FORMIE TOWARZYSKIEJ IM. DANIELI NAWROCKIEJ „PRZĄŚNICZKA” 2021 zwany dalej TURNIEJEM

- wskazano błędy tytuł zadania publicznego

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

35

58/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "RADUCZANIE"
(OSJAKÓW, WIELUŃSKI)

"GODNOŚĆ WOLNOŚĆ SZACUNEK"

- błędnie wskazano formę prawną w części II.1. oferty ("Dane oferenta")

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
- w pkt IV.2 Zasoby kadrowe informacja o wycenie wkładu osobowego na poziomie 1 770 zł jest niezgodna z wyceną wkładu osobowego oszacowaną  w punkcie V.A. - 720 zł

36

60/KEI/2021

"STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE W PAJĘCZNIE"
(PAJĘCZNO, PAJĘCZAŃSKI)

"Niepodległa - Suwerenna - wystawa malarstwa pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu."

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego   w pkt V.A oferty ppkt I.4.1

37

63/KEI/2021

STOWARZYSZENIE PROMOCJI INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "OPERATIVA"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Przygotowanie i wystawienie polskiej prapremiery musicalu „Godspell”

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty

38

64/KEI/2021

FUNDACJA TULOKALNI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

LemAniada, czyli futurystyczny koktajl multimedialny. Słowo, obraz, dźwięk, myśl.

- potwierdzenie złożenia oferty nie jest prawidłowo podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z KRS

ok

39

65/KEI/2021

FUNDACJA CZARNA KURA
(INOWŁÓDZ, TOMASZOWSKI)

Festiwal poezji śpiewanej im. Juliana Tuwima (edycja IX) wraz z gwiazdą wieczoru.

- wpisano błędną nazwę oferenta w części II.1. oferty ("Dane oferenta")

ok

40

66/KEI/2021

FUNDACJA "NAUKA I SZTUKA"
(WARSZAWA, WARSZAWA)

Barok w Łowiczu

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

41

67/KEI/2021

STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW AMATORÓW W ŁODZI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury

- nie wskazano tytułu zadania publicznego

- nieprawidłowy rodzaj miary w pkt V.A oferty

42

68/KEI/2021

FUNDACJA SZTUK KRYTYCZNYCH
(WARSZAWA, WARSZAWA)

MAGNIFICAT pamięci Kardynała Wyszyńskiego

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem rzeczowym

43

69/KEI/2021

FUNDACJA "AMBITNA POLSKA"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

"Projekt Łodziak"

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem rzeczowym
- nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu w pkt V.A oferty w ppkt  I.2.1

44

70/KEI/2021

FUNDACJA LECHA KUNKI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Lech Kunka - przedstawiciel łódzkiego środowiska artystów, uczniów Władysława Strzemińskiego. Zanikający pejzaż łódzkiej kultury lat powojennych i 60-tych.

ok


'- nieprawidłowa nazwa  rodzaju miary w pkt V.A oferty w ppkt  I.1.1 -  I.1.2; I.2.1; I.3.1 - I.3.6; I.3.10; I.4.1 - I.4.5
 

45

72/KEI/2021

MUZYKA ZAKORZENIONA
(WARSZAWA, WARSZAWA)

płyta kapeli Dobrzeliniacy z Żychlina

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

46

73/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "OBSZARY KULTURY"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Polacy według Baczyńskiego

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

47

75/KEI/2021

STOWARZYSZENIE SOKOLNIKI.ART W SOKOLNIKACH LESIE
(OZORKÓW, ZGIERSKI)

Tożsamość młodych pokoleń za przykładem Witolda Pileckiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego – popularyzacja polskiej kultury w muzyce, w poezji zespołu przez gości dziecięcego zespółu Kolorowe Laurki i chóru Cantabosco

- błąd w tytule zadania

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty w ppkt II
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w pkt V.A oferty w ppkt  I.5.5 i II.5
- koszty wolontariatu wyliczone w punkcie V.A. oferty (3 100 zł) nie są zgodne z wartością wolontariatu wskazaną w punkcie V.B.

48

78/KEI/2021

FUNDACJA "OPUS ET IDENTITATIS"
(BIAŁYSTOK, BIAŁYSTOK)

( Hej Dziewczyno Haftuj, Tkaj i Wesoło Nam Śpiewaj ) Obrzędowość i Tradycja ludowa

ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
- nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu w poz. I.1.1

49

79/KEI/2021

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
(TOMASZÓW MAZOWIECKI, TOMASZOWSKI)

RETUWINALIZACJA TOMASZOWSKICH MUZ - PAMIĘCI EWY DEMARCZYK

- potwierdzenie złożenia oferty nie jest prawidłowo podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z KRS

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym

50

80/KEI/2021

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
"NADWRAŻLIWI"
(KĘPNO, KĘPIŃSKI)

Kultura Nieponura

ok

- nie ujednolicono wysokości wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w punkcie IV.2. oferty
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego  w pkt V.A oferty w ppkt I.3.2

51

81/KEI/2021

FUNDACJA SŁOWEM PISANE
(WIELUŃ, WIELUŃSKI)

Pokolenie "niezłomne" - bohaterowie konspiracji w powiecie wieluńskim i pajęczańskim i w literaturze

- potwierdzenie złożenia oferty nie jest prawidłowo podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z KRS

- liczba godzin warsztatów wskazana w punkcie III.5 oferty jest niezgodną z liczbą godzin warsztatów wskazaną w punkcie III.6

52

83/KEI/2021

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNE CANTORES
(KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, PABIANICKI)

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Środek Europy

ok

- wyliczenia wkładu osobowego dokonane w punkcie IV.2. oferty należy przenieść do "zasobów kadrowych"

53

85/KEI/2021

FUNDACJA ARS HUMANUM
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego w setną rocznicę ich urodzin

- nie wskazano tytułu zadania publicznego

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
-  w pkt V.A oferty ppkt II.1 wykazano wynagrodzenie za 6 m-cy, podczas gdy projekt jest realizowany od 01.05 - 28.09  czyli 5 m-cy
- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

54

87/KEI/2021

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KRAJOWY INSTYTUT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(KRAKÓW, KRAKÓW)

"Norwid, Baczyński, Pilecki, Wyszyński - drogowskazy polskiej kultury. Łódzkie lekcje historii z pieśnią Jacka Kaczmarskiego"

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego   w pkt V.A oferty w ppkt I.3.1, I.4.1, I.5.1

55

90/KEI/2021

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Artysto, pokaż się"

ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji kosztorysu (występują pozycje zerowe)

56

91/KEI/2021

BEŁCHATOWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "SYJON"
(BEŁCHATÓW, BEŁCHATOWSKI)

Rola Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w dziejach narodu polskiego

ok

- nieprawidłowa nawa rodzaju miary  w pkt V.A oferty w ppkt I.12.1

57

92/KEI/2021

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE "BATALIONY OBRONY NARODOWEJ"
(WIELUŃ, WIELUŃSKI)

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc … wieluńskie ślady Powstania 1944

- nieczytelny podpis na potwierdzeniu złożenia oferty

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

58

93/KEI/2021

PARAFIALNE STOWARZYSZENIE "SPYCIMIERSKIE BOŻE CIAŁO"
(UNIEJÓW, PODDĘBICKI)

Prezentacja niematerialnego dziedzictwa kultury województwa łódzkiego na przykładzie tradycji układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu

- brak podpisu wiceprezesa lub upoważnionego przez zarząd członka zarządu na potwierdzeniu złożenia oferty

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego   w pkt V.A oferty w ppkt I.3.2

59

94/KEI/2021

STOWARZYSZENIE "ŁÓDŹ FILMOWA"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Łódzkie: Wytwórnia Kultury, vol. 2

ok

- należy wyodrębnić z poz. I.1.1 koszty koordynatora i przenieść je do kosztów administracyjnych
- w pkt V.A oferty w  poz.I.4.1 i I.4.2 wykazano 11 pokazów, a w części III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego w wierszu 1 wykazano 12 pokazów

60

95/KEI/2021

FUNDACJA "ZDROWY WYBÓR"
(ZGIERZ, ZGIERSKI)

Niepodległa Polska Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Witolda Pileckiego.

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem rzeczowym
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty w ppkt I.2.1 - I.2.3
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary   w pkt V.A oferty w ppkt I.3.1 i I.4.1

61

96/KEI/2021

FUNDACJA ARKTUS
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Koncert patriotyczny 60+

ok

- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty w ppkt I.1.2, I.1.3

62

98/KEI/2021

FUNDACJA "MIASTO KULTURY"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Powiększenie: Orbitowanie z Lemem

ok

- należy wyodrębnić z poz. I.1.1 koszty koordynatora i przenieść je do kosztów administracyjnych

63

99/KEI/2021

"FUNDACJA DZIAŁANIA"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Druga edycja Festiwalu Dwa Piętra

ok

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem rzeczowym

64

102/KEI/2021

ODDZIAŁ PTTK IM. DR EUGENII KALENIEWICZ W WARCIE
(WARTA, SIERADZKI)

Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury

- błędnie wskazano formę prawną w części II.1. oferty ("Dane oferenta")
- nie wskazano tytułu zadania publicznego

- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym

65

103/KEI/2021

FUNDACJA "LUX PRO MONUMENTIS"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

 Planeta LEMa

ok

- w pkt  IV 2. "Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania" w części "Zasoby finansowe" wpisano wartość 2 780 zł wkładu własnego osobowego, która nie ma odzwierciedlenia w kosztorysie
- w pkt V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania nie doprecyzowano, które z kosztów są wkładem osobowym i rzeczowym
- nie wskazano tytułu zadania publicznego
- nieprawidłowa wartość liczby jednostek i/lub kosztu jednostkowego w pkt V.A oferty w ppkt II.1 i II.2

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.