Menu

Organizacje pozarządowe

 

Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sport w regionie
Aktualności
Organizacje pozarządowe
Stypendia i Nagrody
Program rozwoju bazy sportowej
Program "Moje Boisko Orlik - 2012"
Kalendarz Wydarzeń
Kontakt
Przydatne Linki
Komunikaty i Ogłoszenia
XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Łódzkie 2013

Nawigacja: WWW.LODZKIE.PL > Sport > Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe

Realizowana jest na podstawie corocznie opracowywanego Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi, przyjmowanego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Powyższy dokument określa zasady, formy oraz obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi. Definiuje szczegółowe cele dotyczące rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedstawia także, zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym do realizacji. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, powyższe organizacje otrzymują dotacje w ramach otwartych konkursów ofert. Konkursy ofert w naszym województwie są ogłaszane na przełomie listopada i grudnia, tak aby z początkiem roku można było podpisać umowy o dotację na wsparcie realizowanych zadań.

Pobierz program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl