facebook
Menu

Organizacje pozarządowe

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Splątani miłością do muzyki”,
2.    „Folk – Festiwal”,
3.   „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.    „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   240 649,75 zł dla zadania 1 – „Splątani miłością do muzyki”,
2.   147 930 zł dla zadania 2 – „Folk – Festiwal”,
3.   59 500 zł dla zadania 3 – „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.   110 000 zł dla zadania 4 – „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.
-      W ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”;
2.   „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”;
3.   „Promocja czytelnictwa i bibliotek”
4.   „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   268 000 zł dla zadania 1. – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”,
2.   120 000 zł dla zadania 2. – „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”,
3.   59 000 zł dla zadania 3. – „Promocja czytelnictwa i bibliotek”,
4.   16 150 zł dla zadania 4. – „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”
-      w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 23.01.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 16 stycznia 2018 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 01.12.2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Data publikacji: 01.12.2017 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć oraz obsługi portalu witkac.pl.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.11.2017 r.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 01.12.2017 r.

Data publikacji: 21.11.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
-      organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
-      prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
-      organizowanie przedsięwzięć kulturalnych eksplorujących i interpretujących ideę „niepodległości” w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 21 listopada 2017 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 18 grudnia 2017 r.
-      do 21 grudnia 2017 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2018 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 15 kwietnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)
 
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
-      należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
-      należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)

Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl