Dotacje 2020

 OCHRONA ZABYTKÓW 2020


Rozliczenie dotacji
W związku ze zbliżającymi się terminami realizacji dotowanych z budżetu województwa łódzkiego zadań, poniżej przedstawiamy prezentację na temat rozliczania dotacji przyznanych w 2020 r.

Zapraszamy do lektury: Prezentacja na temat Sprawozdania końcowego (instrukcja wypełniania sprawozdania)

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:

− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Umowa o udzielenie dotacji

Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa procedura opracowywania umów z Beneficjentami.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania zaakceptowany projekt umowy wraz z załącznikami.
1. wzór umowy o udzielenie dotacji
2. załącznik 3 - tablica informacyjna (.docx)
załącznik 3 - tablica informacyjna (.pdf)
załącznik 3 - tablica informacyjna (.jpg)
3. załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji zadania
4. załącznik 5 - opis dokumentu księgowego
5. załącznik 6 - oświadczenie o zgodności danych

Do pobrania: Logotypy dedykowane dotacjom

Logotypy Województwa Łódzkiego

O terminie podpisania umowy każdy Beneficjent zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

Kontakt:

− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO KONKURSU 2020 

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XX/305/20 z dnia 15 września 2020 r. rozstrzygnął drugi konkurs i udzielił w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji, w najbliższych dniach Beneficjenci dotacji zostaną poinformowani na wskazany we wniosku adres e-mail o konieczności dostarczenia dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy.

Do pobrania:

1. Wykaz udzielonych dotacji

2. Wykaz nieudzielonych dotacji

Data publikacji: 16.09.2020 r.


UWAGA! OGŁOSZENIE O KONKURSIE - II EDYCJA


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 634/20 z dnia 9 lipca 2020 roku ogłasza DRUGI konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków: 09.07.2020 – 29.07.2020
Budżet: 1 075 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Zapraszamy do udziału w DRUGIM NABORZE!

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:

− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o konkursie - II edycja
2. Regulamin konkursu
3. Wzór wniosku
4. Wzór oświadczenia o pomocy de minimis (obowiązkowy załącznik) II edycja
5. Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
6. Regulamin pracy Komisji
7. Karta oceny formalnej II edycja
8. Karta oceny merytorycznej II edycja

Data publikacji: 09.07.2020 r.I EDYCJA


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 2020

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XIX/288/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji, w najbliższych dniach Beneficjenci dotacji zostaną poinformowani na wskazany we wniosku adres e-mail o konieczności dostarczenia dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy.

Do pobrania:
Wykaz udzielonych dotacji 
Wykaz nieudzielonych dotacji

Data publikacji: 30.06.2020 r. 


Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania
W dniu 11.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W trakcie spotkania poprowadzonego przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji omówione zostały zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. Druga część spotkania poświęcona była prezentacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie na prace przy zabytkach ze środków pozostających w dyspozycji wojewódzkiego konserwatora zabytków, którą poprowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.
Do pobrania:

1. Prezentacja ze spotkania o konkursie UMWŁ
2. Prezentacja ze spotkania o konkursie WUOZ


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 50/20 z dnia 23 stycznia 2020 roku ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Nabór wniosków: 23.01.2020 – 06.03.2020
Budżet: 4 000 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, wprowadzającej Regulamin przyznawania dotacji . To m.in.:
−         prace projektowe i badawcze przed rozpoczęciem prac,
−         faktyczne czynności konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy zabytku (modernizacyjne, zabezpieczające, instalacyjne etc.),
−         nakłady materiałowe i związane z nimi nakłady montażowe.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. zasad konkursowych w dniu 11 lutego 2020 roku. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 16:00.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych.
Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Wzór wniosku
3. Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
4. Regulamin pracy Komisji
5. Wzór oświadczenia o pomocy de minimis
6. Karta oceny formalnej
7. Karta oceny merytorycznej
8. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 11.02.2020 r.

Data publikacji: 23.01.2020 r.OCHRONA ZABYTKÓW 2019
OCHRONA ZABYTKÓW 2018
OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2016
OCHRONA ZABYTKÓW 2015
OCHRONA ZABYTKÓW 2014

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.