Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego

czwartek, 1 kwietnia 2021

Uchwałą Nr 273/21 z dnia 22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Laureatowi I nagrody regulaminowej  XXXVIII Konkursu im. Wł. Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2021.

Celem konkursu, przeznaczonego dla studentów uczelni, jest stymulacja procesu twórczego, sprzyjanie atmosferze pracy i inwencji artystycznej. Odbywa się to poprzez prezentację oraz wyróżnianie najbardziej oryginalnych i wartościowych prac powstałych w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim.