Grupa Zero-61 - otwarcie wystawy w ms1

czwartek, 6 października 2016

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na otwarcie wystawy "Grupa Zero-61", które odbędzie się w najbliższy piątek (7 października) o godzinie 18.00 w ms1 przy ulicy Więckowskiego 36. Ekspozycja prezentuje fotografie artystyczne i dokumentalne, druki ulotne, wydawnictwa własne grupy oraz materiały audiowizualne dotyczące m.in. wystawy w tzw. Starej Kuźni w Toruniu z 1969 r., czyli jednej z pierwszych w Polsce wystaw-instalacji postrzeganych jako gra z przestrzenią wystawienniczą i konwencją budowania ekspozycji. Wystawie towarzyszy wydanie pierwszej monografii poświęconej działalności "Zerowców".
Grupa założona została przez studentów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w październiku 1961 r. Należeli do niej wówczas: Roman Chomicz, Czesław Kuchta, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis. W ciągu ośmiu lat istnienia skład ulegał zmianom. Najdłużej – bo od momentu założenia aż do rozwiązania grupy – a zarazem najbardziej prężnie, działali w niej Kuchta, Robakowski i Wardak, później dołączył Różycki, a w ostatnim okresie istnienia Zero-61 Bruszewski, Kokot i Mikołajczyk. Ta siódemka stanowiła trzon grupy. Ich aktywność charakteryzowała silna determinacja do kwestionowania fotograficznych rozwiązań formalnych, a prezentacja prac wspomnianych artystów jest zasadniczą częścią ekspozycji.
Wystawa prezentuje twórczość grupy, o której fenomenie świadczy m.in. eksperymentalne i „niekanoniczne” podejście do fotografii oraz technik artystycznych. Działalność Zero-61 –  choć stanowi unikalny w historii polskiej fotografii przykład wieloletniej aktywności grupowej przez blisko dekadę zachowującej wewnętrzną spoistość artystyczną –  jest nadal niewystarczająco rozpoznana wśród historyków sztuki i fotografii. Grupa jako całość stanowiła zjawisko wyraziste artystycznie i wewnętrznie silnie zintegrowane. Występowały w niej liczne cechy wspólne zarówno zjawiskom obecnym w fotografii z lat 60., jak i w sztuce polskiej oraz światowej. W przypadku wielu działań artystycznych członkowie Zero-61 wykazywali się nowatorskim spojrzeniem na twórczość fotograficzną i zasługują na miano prekursorów wykraczających poza obowiązujące kanony. Twórczość osób zrzeszonych w Zero-61 od początku charakteryzowało przełamywanie barier gatunków artystycznych i konwencji a, znaczenie ich dorobku wykracza poza problematykę ściśle związaną z fotografią.

ms¹, ul. Więckowskiego 36
otwarcie ekspozycji 7 października, piątek, godz. 18.00, wstęp wolny
wystawa będzie czynna do 8 stycznia 2017