1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

środa, 4 marca 2015
4 marca br.Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 2 kwietnia 2015 r.
 
Departament Kultury i Edukacji zaprasza wszystkich zainteresowanych konkursem na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie, które odbędzie się już 13 marca br. o godz. 12.00 (miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, sala 104 – I piętro). W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
 
W 2015 roku Województwo Łódzkie przeznaczy 1,5 mln złotych na renowację zabytków.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 tys. złotych.
 
Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.
Więcej o konkursie i spotkaniu