facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Uchwały, Zarządzenia, Sprawozdania

UCHWAŁY
2017

 1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2017
 2. Uchwała nr 2/2017 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 1/2017 ws. dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 3. Uchwała nr 3/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2016 r.
 4. Uchwała nr 4/2017 w sprawie wskazanie kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
 5. Uchwała nr 5/2017 w sprawie zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim na rok 2017
 6. Uchwała nr 6/2017 zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 7. Uchwała nr 7/2017 powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 8. Uchwała nr 8/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
   

2016

 1. Uchwała nr 1/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 2. Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności WRDS za 2015 rok
 3. Uchwała nr 3/2016 w sprawie: zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim na rok 2016
 4. Uchwała nr 4/2016 wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

2015

 1. Uchwała nr 1/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 2. Uchwała nr 2/2015 w sprawie: liczby przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 3. Uchwała nr 3/2015 w sprawie: kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 4. Uchwała nr 4/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

STANOWISKA
2017

 1. 1/2017 z dnia 02.02.2017 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 1/2017 ws. dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 2. 2/2017 z dnia 05.04.2017 w sprawie realizacji inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S 14

2016

 1. 1/2016  z dnia 19.05.2016 w sprawie uzyskania przez Polskę prawa do zorganizowania w Łodzi w 2022 roku Międzynarodowej Wystawy EXPO
 2. 2/2016  z dnia 15.09.2016 w sprawie ekonomii społecznej 
 3. 3/2016  z dnia 17.11.2016 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 4. 4/2016  z dnia 15.12.2016 w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Złoczew”             
 

ZARZADZENIA MARSZAŁKA WŁ
2017

 1. Zarządzenie Marszałka Wojeództwa Łódzkiego nr 77/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spawie zmiany Zarządzenia Marszłaka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

2016

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 31/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 34/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
3
.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 79/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

2015

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 67/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl