Uchwały, Zarządzenia, Sprawozdania

 UCHWAŁY 2024

1. Uchwała nr 1/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Programu i Harmonogramu Działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na 2024 r.

2. Uchwała nr 2/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2024.

3. Uchwała nr 3/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego.

4. Uchwała nr 4/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2023 rok.

5. Uchwała nr 5/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2024 dla województwa łódzkiego.

 

 

 

 

 ZARZĄDZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2024

1. Zarządzenie nr 1/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

2. Zarządzenie nr 26/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniające skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

 
UCHWAŁY 2023

1. Uchwała nr 1/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Programu i Harmonogramu Działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała nr 2/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w sprawie ustawy o rzemiośle - stanowisko stanowi załącznik do uchwały.

3. Uchwała nr 3/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego.

4. Uchwała nr 4/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium WRDS WŁ do wypracowania i przyjęcia stanowiska w sprawie powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Stanowisko nr 2/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie lokalizacji siedziby Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

5. Uchwała nr 5/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa łódzkiego.

6. Uchwała nr 6/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2022 rok.

7. Uchwała nr 7/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do składu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.

8. Uchwała nr 8/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego.

9. Uchwała nr 9/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 7 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego

10. Uchwała nr 10/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2024.

 ZARZĄDZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2023

1. Zarządzenie nr 15/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającego skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

2. Zarządzenie nr 23/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. zmieniającego skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

3. Zarządzenie nr 29/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

4. Zarządzenie nr 40/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

 

 UCHWAŁY 2022

1. Uchwała nr 1/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2022.

2. Uchwała nr 2/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego dnia z 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022 dla województwa łódzkiego.

3. Uchwała nr 3/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2021 rok.

4. Uchwała nr 4/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do składu Zespołu roboczego do spraw opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

5. Uchwała Nr 5/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa łódzkiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2022.

6. Uchwała nr 6/2022 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2023.

UCHWAŁY 2021

1. Uchwała nr 1/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego.

2. Uchwała nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021.

3. Uchwała nr 3/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Rady Lodzkiego Oddzialu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Uchwała nr 4/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2020 rok.

5. Uchwała nr 5/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

6. Uchwała nr 6/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa łódzkiego.

7. Uchwała nr 7/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do wypracowania i podjęcia stanowiska w sprawie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego.

8. Uchwała nr 8/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

9. uchwała nr 9/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie opinii do projektu dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".

10. uchwałę nr 10/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do składu Zespołu roboczego do spraw opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030”.

11. Uchwała nr 11/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2022.

12. Uchwała nr 12/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do wypracowania i podjęcia stanowiska w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

  Opinie WRDS WŁ 2021

1. Opinia nr 1/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 roku do dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce - Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".

UCHWAŁY STRON WRDS WŁ 2021
1. Uchwała nr 1/2021 Strony Pracowników i Strony Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

2. uchwała nr 2/2021 Strony Pracowników i Strony Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne (wersja datowana na 1 marca 2021 r.).

 STANOWISKA STRON WRDS WŁ 2021

1. Stanowisko nr 1/2021 Strony Pracowników i Strony Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne (wersja datowana na 1 marca 2021 r.).

UCHWAŁY 2020
 1. Uchwała nr 1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2020;
 2. Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego;
 3. Uchwała nr 3/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2019 rok;
 4. Uchwała nr 4/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 dla Województwa Łódzkiego.
 5. Uchwała nr 5/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021.
 
UCHWAŁY 2019
 1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 17.01.2019  w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2019
 2. Uchwała nr 2/2019 z dnia 08.03.2019 w sprawie podjęcia stanowiska 1/2019 w sprawie rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz powstania odkrywki Złoczew
 3. Uchwała nr 3/2019 z dnia 21.03.2019 w sprawie liczby przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 4. Uchwała nr 4/2019 z dnia 21.03.2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 5. Uchwała nr 5/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 dla województwa łódzkiego
 6. Uchwała nr 6/2019 z dnia w 25.04.2019 sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2018 rok 
 7. Uchwała nr 7/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 8. Uchwała nr 8/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 2/2019 w sprawie likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonscher
 9. Uchwała nr 9/2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie odpowiedzi Prezydenta Miasta Łodzi na stanowisko WRDS WŁ nr 2/2019 z dn. 15 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera.
 10. Uchwała nr 10/2019 z dnia 19.12.2019 w sprawie kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 11. Uchwała nr 11/2019 z dnia 19.12.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
STANOWISKA 2019
 1. Stanowisko nr 1/2019 z dnia 08.03.2019 w sprawie rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz powstania odkrywki Złoczew
 2. Stanowisko nr 2/2019 z dnia 15.07.2019
 3.  likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera
STANOWISKA PREZYDIUM WRDS 2019
 1. w sprawie odpowiedzi Prezydenta Miasta Łodzi na stanowisko WRDS WŁ nr 2/2019 z dn. 15 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera.

_________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁY rok 2018

 1. Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania WRDS WŁ na rok 2018
 2. Uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2017 r.
 3. Uchwała nr 3/2018 w sprawiezaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 dla województwa łódzkiego
 4. Uchwała nr 4/2018 w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162) na rozwój gospodarczy w województwie łódzkimwpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162) na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim
 5. Uchwała nr 5/2018 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 8/2018 w sprawie proponowanych przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie kształcenia zawodowego
 6. Uchwała nr 6/2018 w sprawie upoważnienia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do zamówienia ogłoszenia prasowego 
 7. Uchwała nr 7/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

 

STANOWISKA rok 2018

 1. 1/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie dotacji i finansowania Domów Pomocy Społecznej
 2. 2/2018 z dnia 15.02.2018 w sprawie zwiększenia środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego z przeznaczeniem na podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach interwencyjnych (określonych  w ustawie budżetowej w części 85/10 rozdział 75410 § 4180 i rozdział 75411 § 2110)
 3. 3/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie kształcenia zawodowego
 4. 4/2018 z dnia 21.06.2018 w sprawie projektu budżetu UE na lata 2021-2027
 5. 5/2018 z dnia 21.06.2018 w sprawie orgazniacji pozarządowych
 6. 6/2018 z dnia 09.07.2018 w sprawie wsparcia inicjatywy Miasta Łodzi w zakresie organizacji EXPO Horticultural 2024
 7. 7/2018 z dnia 04.10.2018 w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim.

ZARZADZENIA MARSZAŁKA WŁ
2018

 1. 72/2018 z dnia 12.09.2018 w sprawie rozliczania kosztów dojazdu członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na posiedzenia Rady oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, wykonujących zadania zlecone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
  (
  zał. 1 - oświadczenie)


 

ARCHIWUM

UCHWAŁY

2017

 1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2017
 2. Uchwała nr 2/2017 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 1/2017 ws. dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 3. Uchwała nr 3/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2016 r.
 4. Uchwała nr 4/2017 w sprawie wskazanie kandydata Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
 5. Uchwała nr 5/2017 w sprawie zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim na rok 2017
 6. Uchwała nr 6/2017 zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 7. Uchwała nr 7/2017 powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 8. Uchwała nr 8/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 9. Uchwała nr 9/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 10. Uchwała nr 10/2017 kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 11. Uchwała nr 11/2017 wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

2016

 1. Uchwała nr 1/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 2. Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności WRDS za 2015 rok
 3. Uchwała nr 3/2016 w sprawie: zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim na rok 2016
 4. Uchwała nr 4/2016 wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

2015

 1. Uchwała nr 1/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 2. Uchwała nr 2/2015 w sprawie: liczby przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 3. Uchwała nr 3/2015 w sprawie: kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
 4. Uchwała nr 4/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego

STANOWISKA
2017

 1. 1/2017 z dnia 02.02.2017 w sprawie przyjęcie uchwałą stanowiska 1/2017 ws. dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 2. 2/2017 z dnia 05.04.2017 w sprawie realizacji inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S 14
 3. 3/2017 z dnia 21.09.2017 w sprawie działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

2016

 1. 1/2016  z dnia 19.05.2016 w sprawie uzyskania przez Polskę prawa do zorganizowania w Łodzi w 2022 roku Międzynarodowej Wystawy EXPO
 2. 2/2016  z dnia 15.09.2016 w sprawie ekonomii społecznej 
 3. 3/2016  z dnia 17.11.2016 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w roku 2017
 4. 4/2016  z dnia 15.12.2016 w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Złoczew”          

ZARZADZENIA MARSZAŁKA WŁ

 1. ZARZADZENIA MARSZAŁKA WŁ
 2. Zarządzenie Marszałka Wojeództwa Łódzkiego nr 46/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w spawie zmiany Zarządzenia Marszłaka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

2016

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 31/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 34/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
3
.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 79/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

2015

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 67/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

2016

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 31/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 34/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
3
.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 79/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka WŁ nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

2015

1.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 67/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
2.     Zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego nr 77/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego