Menu

Aktualności rolnictwo

Dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w roku 2019

27-09-2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie...

Czytaj więcej

Województwo Łódzkie na Festiwalu Smaku w Grucznie

26-08-2019

W dniach 24-25 sierpnia 2019 r. producenci żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego wzięli udział w XIV edycji Festiwalu Smaku w Grucznie. Celem festiwalu jest prezentacja kulinarnego bogactwa oraz kultury stołu...

Czytaj więcej

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

30-07-2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Prawno-Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na organizację Dożynek Wojewódzkiech w roku 2019

25-07-2019

Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał wyboru oferty złożonej przez Powiat Łowicki - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu spełniającej wszystkie warunki udziału w konkursie oraz zawierającej  opis infrastruktury, program, zasady...

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do konkursu "Tygiel Smaków" 2019

10-07-2019

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego już po raz dwunasty organizuje wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych „Tygiel Smaków”. Tygiel Smaków to wyjątkowy konkurs, którego celem jest promocja lokalnych...

Czytaj więcej

KONKURS „NA WSI NAJLEPIEJ”!

10-07-2019

Szanowni Państwo! Informujemy, że rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej mający wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością i z powodzeniem pokazała jak wielki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu na organizację "Dożynek Wojewódzkich 2019"

19-06-2019

Ogłasza się konkurs ofert skierowany do jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Łódzkiego na organizację Dożynek Wojewódzkich w roku 2019. Na podstawie złożonych ofert Zarząd Województwa dokona wyboru najlepszej oferty spełniającej wszystkie...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o chemicznym zabiegu ratowniczym – zakaz wstępu do lasu Nadleśnictwo Kolumna

24-05-2019

Informuję, iż Nadleśnictwo Kolumna planuje wykonanie chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolumna oraz lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze względu na zagrażającą trwałości lasu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o chemicznym zabiegu ratowniczym – zakaz wstępu do lasu Nadleśnictwo Złoczew

21-05-2019

Informuję, iż Nadleśnictwo Złoczew planuje wykonanie chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Złoczew, stanowiących oddziały...

Czytaj więcej

XI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

12-04-2019

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz...

Czytaj więcej

Identyfikacja produktów wytworzonych z polskich surowców - znak "PRODUKT POLSKI"

09-04-2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów,dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie. Ustalone...

Czytaj więcej

Finał Wojewódzkiego Etapu Konkursu Polski Producent Żywności 2019

25-03-2019

W dniach 22-24 marca 2019 roku odbyła się jubileuszowa XXV edycja Targów Turystycznych „Na styku kultur”. Podczas targów Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadził wojewódzki etap...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl