Aktualności Rolnictwo

wtorek, 29 listopada 2022
W dniu 28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Szczegóły pod adresem: (link)
wtorek, 20 września 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21…
środa, 1 czerwca 2022
Na prośbę Nadleśnictwa Kolumna zamieszczamy zawiadomienie w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach na obszarze Nadleśnictwa Kolumna ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej. Załączniki: 1. Zawiadomienie 2. Mapy sytuacyjne obszarów objętych opryskiem (mapa 1, mapa 2) 3. Etykieta - Mospilan 20 SP 4. Etykieta -…
środa, 25 maja 2022
Na prośbę Nadleśnictwa Złoczew poniżej zamieszczamy zawiadomienie w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego na obszarze Nadleśnictwa Złoczew, położonego w zasięgu terytorialnym gmin: Błaszki, Brąszewice i Klonowa, na którym ze względu na obecność larw osnui gwiaździstej oraz boreczników sosnowych zagrożona jest trwałość lasu. W załączeniu przesyłam pliki do zamieszczenia na stronie,…