Aktualności Rolnictwo

piątek, 5 listopada 2021
W dniu 25 sierpnia br. Województwo Łódzkie przekazało 100 tys. zł na szkolenia dla rolników w zakresie przeciwdziałania Afrykańskiemu Pomorowi Świń. Dotację otrzymał Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W dniu 4 listopada br. w Sali Ochotniczej straży Pożarnej w Tuszynie odbyło się inauguracyjne szkolenie dla rolników – producentów trzody…
piątek, 29 października 2021
Informujemy, iż w dniu 29.10.2021r. został ogłoszony ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" PROW 2014-2020. Informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
czwartek, 28 października 2021
27 października 2021 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna”. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Łódzkiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gastronomicznych. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: kuchnia wegetariańska - sporządzenie wegetariańskiego dania gorącego z wykorzystaniem…
poniedziałek, 25 października 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego, na posiedzeniu w dniu 20 października 2021 r., przyjął uchwałę Nr 1010/21, w której uchwalił, co następuje: § 1. Z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla zadań realizowanych w 2021 roku termin: 1) złożenia dokumentów rozliczeniowych zadań: Budowa i modernizacja dróg…
środa, 20 października 2021
W związku z realizacją uchwały nr 827/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, w dniach 6 września – 20 września 2021 r., projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego…
poniedziałek, 18 października 2021
W dniach 14 -15 października 2021 br. na terenie województwa podlaskiego odbył się wyjazd studyjny pn. „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”. Podczas spotkania omawiano tematykę identyfikacji systemów jakości żywności, propagowanie europejskiego systemu oznaczeń geograficznych, rozwój regionu poprzez promowanie produktu lokalnego. Wykłady teoretyczne, rozmowy stanowiły okazję do czerpania…