Aktualności Rolnictwo

środa, 20 października 2021
W związku z realizacją uchwały nr 827/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, w dniach 6 września – 20 września 2021 r., projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego…
poniedziałek, 18 października 2021
W dniach 14 -15 października 2021 br. na terenie województwa podlaskiego odbył się wyjazd studyjny pn. „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”. Podczas spotkania omawiano tematykę identyfikacji systemów jakości żywności, propagowanie europejskiego systemu oznaczeń geograficznych, rozwój regionu poprzez promowanie produktu lokalnego. Wykłady teoretyczne, rozmowy stanowiły okazję do czerpania…
czwartek, 14 października 2021
W ramach działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi w dniu 23 października zostanie otwarty „Bazarek – prosto od rolnika” KOWR OT Łódź odpłatnie na podstawie umowy najmu, udostępnia Teren pod organizację Stoisk Wystawcom zarejestrowanym na stronie https://www.polskasmakuje.pl/ w celu zaprezentowania ich oferty produktowej i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Bazarek będzie…
czwartek, 14 października 2021
W ramach działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi w dniu 23 października zostanie otwarty „Bazarek – prosto od rolnika” Mając na względzie realizację  zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych…
poniedziałek, 6 września 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o skierowaniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) poprzez wypełnienie formularza uwag (załącznik…
wtorek, 25 maja 2021
Zawiadomienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna z dnia 19 maja 2021 r. znak: Z.7100.8.2021 w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolumna ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej. Zawiadomienie (plik) Mapa sytuacyjna (plik) Etykieta 1 (plik) Etykieta 2 (plik)…