Aktualności Rolnictwo

poniedziałek, 4 grudnia 2023
W dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegóły pod adresem: (link)
środa, 29 listopada 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” na 2024 r. Wszelkie informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2024
wtorek, 19 września 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21…
wtorek, 20 czerwca 2023
20.06.2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał podziału środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na rok 2023. W dniu 16 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie…
wtorek, 29 listopada 2022
W dniu 28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Szczegóły pod adresem: (link)