Aktualności Rolnictwo

poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…
poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 161/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…
piątek, 4 marca 2022
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego oraz zachęcanie do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego w przygotowywanych wypiekach wielkanocnych. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjny wypiek wielkanocny, tj.…
czwartek, 17 lutego 2022
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulinarnego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat…
piątek, 5 listopada 2021
W dniu 25 sierpnia br. Województwo Łódzkie przekazało 100 tys. zł na szkolenia dla rolników w zakresie przeciwdziałania Afrykańskiemu Pomorowi Świń. Dotację otrzymał Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W dniu 4 listopada br. w Sali Ochotniczej straży Pożarnej w Tuszynie odbyło się inauguracyjne szkolenie dla rolników – producentów trzody…
piątek, 29 października 2021
Informujemy, iż w dniu 29.10.2021r. został ogłoszony ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" PROW 2014-2020. Informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci