Aktualności Rolnictwo

piątek, 15 kwietnia 2022
Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce –  nagroda w wysokości 1 000 zł – Joanna Cieślak II miejsce – nagroda w wysokości 750 zł – Bartłomiej Borowski III miejsce – nagroda w wysokości 500 zł – Katarzyna Wieteska - Kuczek Wyróżnienia – nagroda w postaci…
środa, 6 kwietnia 2022
  Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 178/22 w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”. Wszelkie informacje na temat programu kliknij tutaj
piątek, 11 marca 2022
Na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 9 marca br. przyjęto Uchwałę nr 176/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2022…
środa, 9 marca 2022
23 września – Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE Konkurs Nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE   Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji…
poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…
poniedziałek, 7 marca 2022
Uchwałą nr 161/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2022 r. Wszelkie informacje na…