Aktualności Edukacja

poniedziałek, 19 stycznia 2015
W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencja inicjująca na terenie całej Polski cykl wojewódzkich konferencji dla dyrektorów gimnazjów „Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015 – 2016”. Konferencję zorganizowały Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,…
poniedziałek, 19 stycznia 2015
   W dniu 14 stycznia 2015 r., w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi odbyła się konferencja „Pielęgnowanie regionalnych tradycji walk o  niepodległość Polski w XX  wieku przez społeczności szkolne w województwie łódzkim”, podczas której podsumowano wojewódzki projekt edukacji patriotycznej „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej’. Uczestniczyło w…
piątek, 9 stycznia 2015
2 stycznia 2015 roku rozpoczęła się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne…
piątek, 9 stycznia 2015
5 grudnia 2014 roku Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej wraz z Departamentem Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizowała w swojej siedzibie, al. Piłsudskiego 159 Ogólnopolską Konferencję Techniki Dentystycznej. Przedsięwzięcie poświęcone było tematyce Nowoczesnych Technologii w technice dentystycznej i ortodontycznej. Wśród zaproszonych gości była obecna Pani Mariola Mirecka – z-ca…
piątek, 9 stycznia 2015
                                                                                                            Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje dyrektorów gimnazjów z terenu województwa łódzkiego, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,…
wtorek, 9 grudnia 2014
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą informuje o aktualnej rekrutacji nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2015/16 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Poszukiwani są nauczyciele poloniści oraz nauczania początkowego. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 9 stycznia 2015 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie…