logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Projekty (7)

Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. Termin realizacji zadania: 27.11.2017 – 30.11.2018 r. Wartość ogólna zadania: 26.350,00 zł Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 20.350,00 zł Zakres projektu: Projekt…
poniedziałek, 13 listopad 2017 14:23

Animator Kultury

„Animator kultury” – projekt systemowy zrealizowany przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.   Projekt…
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja (01.09.2009 – 30.09.2014) Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja to projekt systemowy realizowany przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w…
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020  Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki (01.01.2017 – 30.06.2017)   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z…
poniedziałek, 05 grudzień 2016 12:50

Łódzkie intelektualne – II edycja

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO   „Łódzkie intelektualne – II edycja” (01.01.2014 – 30.09.2015)   Projekt pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego…
poniedziałek, 05 grudzień 2016 12:49

Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” (01.12.2011 – 31.10.2013) Projekt pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…
czwartek, 21 listopad 2013 12:59

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Termin realizacji: 1.09.2012 - 31.03.2014r. Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Cele projektu: Podniesienie jakości dydaktycznej 4 szkół z terenu woj.łódzkiego,…

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl