Menu

Szkolnictwo wyższe

W zakresie szkolnictwa wyższego do zadań województwa należą zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli wnioskowanie przez sejmik województwa, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego, w sprawach utworzenia publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacji, zmiany nazwy oraz połączenia z inną publiczną uczelnią zawodową (art.18 ust.4 pkt 2).
W oparciu o zapisy ww. Ustawy funkcjonują publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe.
Obecnie (stan na 18 stycznia 2018 r.) w województwie łódzkim funkcjonuje 7 publicznych uczelni wyższych (6 w Łodzi) oraz 22 uczelnie niepubliczne (w tym w Łodzi 19) oraz wiele filii i ośrodków zamiejscowych innych polskich uczelni.

 

Uczelnie publiczne:

Uniwersytet Łódzki:
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel.: (+48) 42 635 40 00
fax: (+48) 42 665 57 71, 635 40 43
www: www.uni.lodz.pl
Uczelnia powstała  24 maja 1945 roku kontynuując dorobek działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
tel.: (+48) 42 272 58 81, 82, 84
fax: (+48) 42 272 58 83
www: www.umed.pl
24 października 1949 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej utworzono samodzielną uczelnię – Akademię Medyczną w Łodzi. Akademia Medyczna w Łodzi rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1950 roku. W 1957 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Łodzi utworzono Wojskową Akademię Medyczną, która przejęła główny obowiązek kształcenia medycznych kadr wojskowych. Na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2002 roku powołano do istnienia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową Akademię Medyczną. Uniwersytet Medyczny w Łodzi utworzono 1 października 2002 roku.

Politechnika Łódzka:
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel.: (+48) 42 636 55 22
fax: (+48) 42 636 56 15
www: www.p.lodz.pl
Dekret powołujący Politechnikę Łódzką – uczelnię oferującą techniczne kierunki kształcenia został podpisany 24 maja 1945 roku.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
tel.:  (+48) 42 275 58 00 (centrala)
fax: (+48)  42 275 59 58
www: www.filmschool.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera powstała w 1958 w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, powstałej w 1948 (w ramach której istniały wydziały reżyserski i operatorski) i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej (powstałej w 1949 w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi i przemianowanej w 1954 na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Leona Schillera).
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel.: (+48) 42 254 75 98
fax: (+48) 42 254 75 60
 www: www.asp.lodz.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, powołana została wiosną 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.
 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel.: (+48) 42 662 16 00
fax: (+48) 42 662 16 66
www: www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Stefana Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
tel.: (+48) 46 834 40 00
fax: (+48) 46 834 40 07
www: www.pwsz.skierniewice.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach została utworzona z dniem 1 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku.

Wsparcie nauki w województwie łódzkim odbywa się m.in. poprzez programy stypendialne skierowane do uczniów i studentów. Województwo Łódzkie od 2007 roku wyróżnia młodych ludzi, którzy osiągają znaczące sukcesy na polu nauki i sztuki. Dzięki wsparciu udzielonemu uczniom oraz studentom, województwo pomaga w rozwoju swoich najbardziej uzdolnionych mieszkańców. Stypendia Marszałka pomagają w usuwaniu barier w rozwoju artystycznym i naukowym stypendystów, jak również stymulują do prowadzenia badań naukowych w wyznaczonych dyscyplinach naukowych i artystycznych, których wyniki mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców, jak i instytucje publiczne.
Oprócz programów stypendialnych przyznawane są nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza również przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał młodych naukowców. We współpracy z uczelniami wyższymi wyróżnia się firmy, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów oraz umożliwiają odbywanie praktyk i staży.
 

Uczelnie niepubliczne w Łodzi:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
(dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)
www.ahe.lodz.pl
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
(dawniej: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
www.swseiz.lodz.pl
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi www.san.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi  
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.medyk.edu.pl
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi www.ws.cosinus.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi www.wsez.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi www.wsfi.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi www.wsinf.edu.pl
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.wyzszaszkolakosmetyki.pl
Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi
(dawniej: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi)
 
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w likwidacji z siedzibą w Łodzi  
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi (w likwidacji)  
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi www.wss.lodz.pl
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi www.wssm.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi www.wszlko.edu.pl
Uczelnia Nauk Społecznych
(dawniej: Uczelnia Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi)
www.uns.lodz.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna Wschód-Zachód w Łodzi
(dawniej: "Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi)
www.wshwz.edu.pl

 

Uczelnie niepubliczne - Województwo Łódzkie:

KUTNO
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie www.wsgk.com.pl
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim (w likwidacji) www.wsh.net.pl
SKIERNIEWICE
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
www.wsehsk.pl

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl