Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej  -  www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  -  www.mnisw.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi  -  www.kuratorium.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  -  www.koweziu.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna  -  www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi  -  www.oke.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Pacy w Łodzi  -  www.wup.lodz.pl

Instytut Europejski w Łodzi  -  www.ie.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  -  www.frse.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji  -  www.ore.edu.pl

Szkolna Biblioteka Internetowa  -  www.wolnelektury.pl

Łódzkie Intelektualne - www.intelektualne.lodzkie.pl

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego  -  www.refernet.pl