Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia  28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 ze zm.), prowadzi Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.bip.lodzkie.pl

 
Osoba do kontaktu:
Pan Adam Kozłowski
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Edukacji
Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. (42) 291 98 37