Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia  28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), prowadzi Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 


Osoba do kontaktu:
Pan Adam Kozłowski
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Edukacji
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. (42) 291 98 29