Szkoły wyższe

Uczelnie publiczne oraz niepubliczne funkcjonują w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).
Obecnie (stan na 1 grudnia 2023 r.) w województwie łódzkim funkcjonuje 8 uczelni publicznych (6 w Łodzi) oraz 20 uczelni niepublicznych (w tym w Łodzi 18) oraz wiele filii i ośrodków zamiejscowych innych polskich uczelni.

 

Uczelnie publiczne:

Uniwersytet Łódzki:
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www: www.uni.lodz.pl
Uczelnia powstała  24 maja 1945 roku kontynuując dorobek działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
www: www.umed.pl
24 października 1949 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej utworzono samodzielną uczelnię – Akademię Medyczną w Łodzi. Akademia Medyczna w Łodzi rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1950 roku. W 1957 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Łodzi utworzono Wojskową Akademię Medyczną, która przejęła główny obowiązek kształcenia medycznych kadr wojskowych. Na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2002 roku powołano do istnienia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową Akademię Medyczną. Uniwersytet Medyczny w Łodzi utworzono 1 października 2002 roku.

Politechnika Łódzka:
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
www: www.p.lodz.pl
Dekret powołujący Politechnikę Łódzką – uczelnię oferującą techniczne kierunki kształcenia został podpisany 24 maja 1945 roku.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
www: www.filmschool.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera powstała w 1958 w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, powstałej w 1948 (w ramach której istniały wydziały reżyserski i operatorski) i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej (powstałej w 1949 w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi i przemianowanej w 1954 na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Leona Schillera).
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
 www: www.asp.lodz.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, powołana została wiosną 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.
 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
www: www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej.
 
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
ul. Stefana Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
www: www.ansb.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach została utworzona z dniem 1 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego. Od 1 października 2022 r. uczelnia funkcjonuje jako Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r.

 

Akademia Piotrkowska
ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
www: https://apt.edu.pl/
Akademia Piotrkowska utworzona została 01.06.2023 r. Nowo powstała uczelnia zastąpiła dotychczasową filię kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Wsparcie nauki w województwie łódzkim odbywa się m.in. poprzez programy stypendialne skierowane do uczniów i studentów. Województwo Łódzkie od 2007 roku wyróżnia młodych ludzi, którzy osiągają znaczące sukcesy na polu nauki i sztuki. Dzięki wsparciu udzielonemu uczniom oraz studentom, województwo pomaga w rozwoju swoich najbardziej uzdolnionych mieszkańców. Stypendia Marszałka pomagają w usuwaniu barier w rozwoju naukowym stypendystów, jak również stymulują do prowadzenia badań naukowych w wyznaczonych dyscyplinach naukowych, których wyniki mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców, jak i instytucje publiczne.
Oprócz programów stypendialnych przyznawane są nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy oraz prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
 

Uczelnie niepubliczne w Łodzi:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi www.ahe.lodz.pl
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi www.sweiz.pl
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi www.san.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.wsbinoz.edu.pl
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi www.ws.cosinus.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi www.wsfi.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi www.wsinf.edu.pl
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.wyzszaszkolakosmetyki.pl
Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi  
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w likwidacji z siedzibą w Łodzi  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi w likwidacji

 
Uczelnia ASBIRO www.asbiro.pl
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w likwidacji  
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi www.wszlko.edu.pl
Uczelnia Nauk Społecznych www.uns.lodz.pl
Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka www.wschodzachod.edu.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi www.wsbw.pl
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi www.wssip.edu.pl

 

Uczelnie niepubliczne - Województwo Łódzkie:

KUTNO
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie www.wsgk.com.pl
SKIERNIEWICE
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w likwidacji