facebook
Menu

Konferencja dla bibliotekarzy

W dniu 10 maja 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Czytamy niebanalnie – nowe trendy w bibliotekach”, zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach. Konferencja kierowana była do nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych książką i czytelnictwem.Tematyka konferencji związana była ściśle ze społeczną akcją promowania czytelnictwa oraz popularyzowania działalności bibliotek w ramach ogólnopolskich obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście!.
Cele spotkania to: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką.
Wśród prelegentów wystąpili praktycy – bibliotekarze z Biblioteki Narodowej – Pani Joanna Piekarska, z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – Pani Magdalena Brewczyńska oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – Pan Karol Baranowski. Były to bardzo interesujące prelekcje, które dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń i inspirujących pomysłów.
Konferencja objęta była honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia, Łódzkiego Kuratora Oświaty – Grzegorza Wierzchowskiego, Prezydenta Miasta Skierniewice – Krzysztofa Jażdżyka oraz Jego Magnificencji Rektora prof. dr. Daniela Stosa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Gościem konferencji była Pani Beata Ozga – Flejszer - Przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Pani Irena Lesiak – Dyrektor Delegatury KO
w Skierniewicach.
W konferencji wzięło udział 76 dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl