Menu

Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców

W dniu 16.10.2018 r. w hotelu Andel’s Łódź, podczas XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, odbył się panel tematyczny pn. „Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, zrzeszenia przedsiębiorców, samorządu, uczelni wyższej oraz szkoły zawodowej:
  1.  dr hab. inż Marek Matejun prof. Politechniki Łódzkiej – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  2. mgr inż. Paweł Syrek- Kierownik Działu Technicznego firmy Coats Polska Sp. z o.o.,  inicjator i kierownik projektu współpracy pracodawców ze Szkołami Branżowymi w celu kształcenia wykwalifikowanych ślusarzy
  3. dr inż. Marek Gajowniczek – dyrektor Commerz Systems GmbH Sp. z o.o. oddział
    w Polsce
  4. Dariusz Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu
  5. Jakub Gontarek– Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Kompetencji PARP, ekspert Konfederacji Lewiatan
  6. Renata Kępczyk– Główny Specjalista w Zespole ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Moderatorem panelu była Pani Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Gościem specjalnym była Pani Anna Rabiega - Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Pani Halina Cyrulska - Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
w Kuratorium Oświaty w Łodzi.
W czasie spotkania poruszono wiele wątków dotyczących prowadzenia efektywnej współpracy między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi, przy współudziale samorządu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania:
·         Czy szkoły mogą dostosować kształcenie do potrzeb każdego przedsiębiorcy indywidualnie?
·         Jaką rolę pełni samorząd w tej współpracy?
·         Jakie problemy napotyka każda ze stron i w jaki sposób można im zaradzić?
Każdy z prelegentów wniósł do rozmowy ciekawe aspekty – różne z punktu widzenia pełnionej funkcji. Porównano współpracę w naszym kraju z modelami funkcjonującymi w Niemczech czy Szwecji. Odniesiono się do wieloletnich doświadczeń panelistów. Podsumowaniem dyskusji było stwierdzenie, iż współdziałanie w edukacji zawodowej pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami jest jak najbardziej możliwe i potrzebne, ale przy dużym wsparciu i zaangażowaniu ze strony samorządów.
 
Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania!

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl