facebook
Menu

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 2016

W dniu 14 października 2016 r. w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Pani Małgorzata Niemczyk – poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Mirosław Suski – Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Beata Jachimczak – Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. Edukacji, Pan Krzysztof Jurek – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Prof. dr hab. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Siostra  dr Elżbieta Sozańska – przedstawiciel Kurii Metropolitarnej Łódzkiej, Pani Małgorzata Smuga-Błoch – Wiceprzewodnicząca NSZZ „Solidarność”, Pan Marian Trębacz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Wojciech Wielocha – przedstawiciel  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych SWŁ oraz dyrektorzy emeryci. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego gości przywitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 Uroczystość była okazją do nagrodzenia osób odznaczających się wyjątkowo sumienną pracą w dziedzinie edukacji, osiągających znaczące wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wyróżnieni zostali dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego. Nagrodzeni otrzymali Medale za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medale Komisji Edukacji Narodowej - w uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego - za dbałość o wysoki poziom kształcenia, podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości nauczania oraz bardzo dobre zarządzanie placówkami oświatowymi.
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
·   Elżbieta Bienert- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
·   Elżbieta Ekert- Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
·   Daniela Grzelak- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
·   Teresa Kacprzak- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
·   Ewa Kamińska- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
·    Halina Zofia Laszkiewicz- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
·    Izabela Anna Nowak- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
·    Katarzyna Wójcik- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
·    Elżbieta Anna Ałaszewska- Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
·    Józef Lewkowicz- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
·    Wanda Maria Pietrzak- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
·    Agnieszka Irena Rutkowska- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:
·     Adam Kalinowski- Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
·     Magdalena Kołczyńska- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
·     Alina Kozieł- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
·     Beata Iwona Mańkowska- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
 • Justyna Baranowska- Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
 • Wiesława Kubicka- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
 • Mirosława Matczak- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • Joanna Piotrowska- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
 • Sławomir Stankiewicz- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jolanta Szabłowska- Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
 • Mariola Szymczak- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
 • Anna Śladek- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • Dorota Marianna Wiśniewska- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
 
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymali:
 • Ewelina Bień- Nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
 • Sylwia Brzeżańska- Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Sławomir Fater- Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
 • Aneta Gnyp- Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Agata Grzelak– nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
 • Elżbieta Kowalska- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu
 • Sylwia Laskowska- Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Dariusz Magacz- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
 • Iwona Szwed- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach
 • Hanna Ukleja– kierownik szkolenia praktycznego Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
 • Mark Weaver- Nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
 • Iwona Ziajka- Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
W trakcie uroczystości zostały złożone podziękowania dla Pana Jana Dutki za dotychczasową współpracę oraz sumienne wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu. Spotkanie było także znakomitą okazją do wręczenia powierzeń oraz rozdania nagród jubileuszowych dla dyrektorów placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego.
Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi – Aleksandry Obrzut. Opiekunem występu była pani Anna Dryniak-Szczechowicz – Wicedyrektor ds. muzycznych Szkoły Muzycznej. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl