Podpisanie listu intencyjnego

poniedziałek, 12 października 2020

W dniu 09 października 2020 roku w siedzibie Spółki „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przy ulicy Piłsudskiego 12 w Łodzi został podpisany LIST INTENCYJNY, którego przedmiotem jest współpraca przy opracowaniu programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w branży transportu kolejowego, w zakresie wskazanej kwalifikacji. Interesariuszami porozumienia byli:
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Z ramienia Spółki dokument podpisali: Prezes Spółki Janusz Malinowski oraz Członek Zarządu Jan Kotynia, natomiast z ramienia Centrum list podpisała Dyrektor Centrum Sylwia Laskowska. Oba podmioty łączy wspólny włodarz i jest nim Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber.
Należy nadmienić, że obie instytucje podejmują wspólne działania już od 2011 roku i ich dotychczasowym sukcesem jest już XV edycja kursu na licencję maszynisty. Obecnie przyszedł czas na nowe wyzwania, które niewątpliwie wzmocnią dotychczasową współpracę.