Menu

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego od 2003 roku przyznaje Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego. Wnioski o Nagrody w ciągu całego roku mogą składać organy administracji państwowej, samorządowej, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne i inne podmioty działające na rzecz kultury w tym media.

Od dnia 6 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Poniżej znajduje się aktualny wzór wniosku oraz link do obowiązującego regulaminu.

Szczegółowych informacji o Nagrodach udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji - p. Anna Salska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 42 291 97 43

POBIERZ:
1. AKTUALNY wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego      
2. Uchwała Nr LVII/703/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6066)
3. Uchwała Nr XIV/159 /15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3560)

 


W dniu 14 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury zasłużonym pracownikom Łódzkiego Domu Kultury. Nagrody przyznano w związku z jubileuszem 65-lecia działalności ŁDK.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 1452/18 z dnia 23 października 2018 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Laureatami nagród zostali wieloletni pracownicy Teatru im Stefana Jaracza, który w tym roku obchodzi jubileusz 130-lecia istnienia. 
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 1450/18 z dnia 23 października 2018 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Laureatem nagrody został Pan Jerzy Rachubiński, dyrygent, wieloletni wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Pan Krzysztof Martwicki został laureatem II Nagrody XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Rubinową Hortensję”. Nagroda została ufundowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Konkurs należy do najbardziej prestiżowych w regionie i w kraju. Jest drugim najstarszym konkursem poetyckim w Polsce. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. Pan Krzysztof Martwicki jest m.in. laureatem I miejsca konkursu poetyckiego „Milowy słup” w Koninie (2016), I miejsca w konkursie im. E. Paukszty w Kargowej (2016), I miejsca konkursu im. M. K. Sarbiewskiego w Płońsku (2017) oraz ponad 50-ciu nagród i wyróżnień w innych konkursach literackich.
W 2018 r. został odznaczony Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Laureatem 28 Konkursu im. Władysława Strzemińskiego –Projekt 2018 i zarazem laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury jest Pani Marta Wota. Nagrodzona praca „Due Ingredienti – zestaw opakowań na makarony” powstała w Pracowni Kreacji Artystycznej pod kierunkiem prof. Małgorzaty Wyszogrodzkiej-Trzcinki. Jury zwróciło uwagę na nowatorskie podejście do projektowania. Nietypowe załamania zastosowane w projekcie opakowań czynią je luksusowymi. Laureatka jest studentką Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury jest Pani Aleksandra Zaboklicka, studentka IV roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Nagroda została przyznana za cykl grafik wykonanych w technikach odprysku i akwatinty. Prace powstały w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Alicji Habisiak-Matczak. W pracy konkursowej artystka odznaczyła się znakomitymi zdolnościami rysunku studyjnego, niespotykanymi umiejętnościami formowania bryły i korzystania ze światła. Pani Aleksandra Zaboklicka brała udział w wielu wystawach zbiorowych, prezentując swoje prace z malarstwa, rysunku oraz grafiki warsztatowej i projektowej.  Jest także laureatką I nagrody  XI Konkursu na Małą Formę Graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Pan Piotr Piątek został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o "Rubinową Hortensję". Konkurs "O Rubinową Hortensję", jeden z najbardziej prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika. Jest drugim pod względem stażu konkursem poetyckim w Polsce, po gdańskiej "Czerwonej Róży".
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 1187/17 Zarządu Województwa Łódzkiego  z dnia 5 września 2017 r. zostały przyznane Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
POBIERZ UCHWAŁĘUchwałą Nr 1160/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Panu Wojciechowi Nowickiemu, dyrektorowi Teatru Wielkiego w Łodzi, wieloletniemu dyrektorowi naczelnemu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu i promocji kultury teatralnej.
POBIERZ UCHWAŁĘW związku z jubileuszem 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, uchwałą Nr 1159/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał wieloletnim, zasłużonym pracownikom Biblioteki, Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
POBIERZ UCHWAŁĘNAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ KULTURY.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury przyznawane są od 2003 roku i mają charakter finansowy. Otrzymują je wybitni twórcy, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury zaangażowani w rozwój kultury w regionie.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury przyznawane są w oparciu o Uchwałę Nr XIV/159/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
1)  organy administracji państwowej;
2)  organy administracji samorządowej;
3)  członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego;
4)  radni Sejmiku Województwa Łódzkiego;
5)  instytucje kultury;
6)  szkoły i uczelnie artystyczne;
7)  inne podmioty działające na rzecz kultury i jej promocji, w tym media.

Wnioski o przyznanie Nagrody składa się do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie nie później niż miesiąc przed planowanym terminem wręczenia Nagrody. 

POBIERZ WNIOSEK

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kontakt: Barbara Fronczkowska, tel.: 42 291 97 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Anna Salska, tel.:  42/ 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  


Uchwałą Nr 412/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Pani Katarzynie Szewczyk - Laureatce XXXVII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego PROJEKT 2017.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 343/17 z dnia 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Pani Marcie Krześlak - Laureatce XXXIV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2017.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 37/17 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego wieloletnim, zasłużonym pracownikom Teatru Wielkiego w Łodzi, w związku z jubileuszem 50-lecia Teatru. 
POBIERZ UCHWAŁĘUchwałą Nr 1422/16 z dnia 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Nagrodę otrzymała Pani Anna Pilichowska laureatka II nagrody XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Rubinową Hortensję”.
POBIERZ UCHWAŁĘUchwałą Nr 1145/16 z dnia 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody otrzymali:
1. Kapela Ludowa z Orzku 3 500 zł
2. Władysław Kosylak 1 900 zł
3. Patrycja Krzeszowska-Kubit 1 800 zł
4. Ewa Kurylak 1 800 zł
5. Anna Mówińska 1 800 zł
6. Gabriela Muskała 1 800 zł
7. Magdalena Lidia Pakulska 1 800 zł
8. Joanna Sokołowska 1 800 zł
9. Zyta Solarska 1 800 zł
10. Waldemar Szelągowski 1 800 zł
11. Helena Szychowska 1 900 zł
12. Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny 3 500 zł
13. Zespół Ludowy „Królowanie” 3 500 zł

 Wręczenie Nagród odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji Sezonu Kulturalnego w Województwie Łódzkim, w dn. 3 października br., w Pałacu Herbsta – Muzeum Sztuki w Łodzi (ul. Przędzalniana 72, Łódź)
POBIERZ UCHWAŁĘ

Uchwałą Nr 419/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Pani Dorocie Staniec - Laureatce  XXVI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt.
POBIERZ UCHWAŁĘ

Uchwałą Nr 254/16 z dnia 7 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Pani Agacie Wieczorek - Laureatce XXXIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne.

POBIERZ UCHWAŁĘ

Uchwałą Nr 125/16 z dnia 8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury długoletnim pracownikom orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu stulecia jej istnienia.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 1368/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Panu Bogdanowi Pawłowskiemu.
POBIERZ UCHWAŁĘ


Uchwałą Nr 1141/15 z dnia 13 października 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzezc kultury Pani Katarzynie Matuszewskiej.
POBIERZ UCHWAŁĘUchwałą Nr 783/15 z dnia 15 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:
 
„Dziennikarz”
1. Andrzej Dębkowski 1 400 zł
„Osobowość”
2. Krzysztof Urbaniak 1 400 zł
„Całokształt Działalności”
3. Wiesław Dudek 1 400 zł
4. Magdalena Hudzieczek-Cieślar 1 400 zł
5. Jan Książek 1 400 zł
6. Hanna Kuberska-Skrzydło 1 400 zł
7. Jan Łaski 1 400 zł
8. Barbara Marszałek-Krukowska 1 400 zł
9. Dariusz Młynarczyk 1 400 zł
10. Andrzej Stanisław Poniedzielski 1 400 zł
11. Dorota Wójcik-Błaszczyk 1 400 zł
12. Zespół folklorystyczny „Opojowianie” 2 500 zł
13. Janina Zuchora 1 400 zł
„Gmina – w centrum kultury”
14. Gmina Rzeczyca 3 200 zł

Ustanowiono Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
Uchwałą Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. ustanowiono Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Jest ona przyznawana osobom fizycznym,  prawnym, jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń, projektów kulturalnych, które w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do aktywizacji życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.  

Nagrody mają charakter finansowy.  Nagroda dla osoby fizycznej  przyznawana jest  w wysokości do 10 000 zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 20 000 zł brutto. W 2016 roku na Nagrody zarezerwowano w budżecie województwa 100 000 zł.  

Wnioski o nagrody mogą składać:
1)      członkowie Kapituły;
2)      radni Województwa Łódzkiego (co najmniej 7);
3)      organy administracji rządowej;
4)      ograny administracji samorządowej;
5)      instytucje kultury;
6)      związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne;
7)      szkoły i uczelnie artystyczne.

Wniosek o przyznanie Nagrody na dany rok należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego osobiście (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury można uzyskać w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kontakt: Agnieszka Krasoń, pok. 205, tel.: 42 663 30 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/nagroda

Pobierz:
- wniosek o przyznanie Nagrody,
- Regulamin przyznawania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury,
- klauzula informacyjnaWcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl