Menu

Konferencja „Dokąd zmierza elektroradiologia”

27 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 odbyła się konferencja elektroradiologiczna pt. „Dokąd zmierza elektroradiologia”, która w swym programie nakreśliła wyzwania szeroko rozumianej ochrony radiologicznej pracownika i pacjenta, ukazując rolę technika elektroradiologa w tym procesie.
W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego oraz swoim uczestników konferencji przywitała dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pani  Dorota Wodnicka.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej reprezentowanego przez dr inż. Dariusza Kluszczyńskiego oraz Instytutu Medycyny Pracy reprezentowanego przez Dyrektora ds. jakości Pani dr Danutę Ligocką.
Część merytoryczną konferencji rozpoczął uczeń III klasy Łukasz Adamczewski, zakończyła absolwentka  Centrum, obecnie nauczyciel kierunku technik elektroradiolog Pani Joanna Sekuła. W trakcie konferencji występowało wiele autorytetów naukowych.  Profesor Ludomir Stefańczyk przedstawił wyzwania radiologii XXI wieku. Pani Profesor Agata Majos  badanie funkcji OUN, Pan Docent Leszek Gottwald rolę technika elektroradiologa w nowoczesnej i bezpiecznej radioterapii. Dr Dariusz Kluszczyński przedstawił aspekty związane z promieniowaniem jonizującym. Atutem konferencji były unikatowe warsztaty prowadzone przez profesjonalistów z Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (testy kontroli jakości – dr inż. Romuald Brzozowski; Fantomy antropomorficzne do oceny narażenia pacjenta – dr inż. Piotr Pankowski) oraz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera – Ochrona radiologiczna pracownika prowadzone przez mgr Marcina Brodeckiego i dr n. fiz. Sylwię Papierz). W konferencji uczestniczyły  122 osoby. W ocenie większości uczestników było to  inspirujące spotkanie,  poruszające aktualne  zagadnienia nowoczesnej radioterapii. Konferencję patronatem medialnym objęła TVP3. Sponsorami przedsięwzięcia były firmy: TMS, Timko, Zarys, Varian i Euco.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl