Menu

"Kompetencje w cenie - edukacja zawodowa dla rynku pracy"

         
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 25 maja 2017 r. odbył się ostatni z cyklu czerech paneli dyskusyjnych pod nazwą „Kompetencje w cenie - edukacja zawodowa dla rynku pracy.” Panel przygotowany został w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez Województwo Łódzkie pn.: Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.
       Uczestników oraz zaproszonych gości powitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z Panią Iwoną Gawron – Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród prelegentów wystąpili Pan Marcin Pawlak ( Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego), który przedstawił możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz Pan Andrzej Wasilewski ( Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej), który  zaprezentował założenia oraz korzyści wynikające z realizowanego projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.  Wyniki współpracy pomiędzy  ŁKA a Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie kształcenia maszynistów nakreśliła Pani Sylwia Laskowska ( Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi). Pani Elżbieta Kudlik ( Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz.) mówiła o zapobieganiu bezrobociu z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich,a przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 pod kierownictwem dyrektorów ( Pana Dariusza Kwiatkowskiego oraz Panią Magdaleną Fałek) opowiadali o zdobytych doświadczeniach na praktykach zawodowych w ramach Funduszy Europejskich. O doświadczeniach i korzyściach płynących z pozyskiwania środków Funduszy Europejskich w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim mówiły doradca zawodowy - Pani Justyna Zdulska i Dyrektor CKU SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim - Pani Iwona Gawron.
       Na podsumowanie spotkania odbył się panel dyskusyjny podczas którego przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców dokonali oceny efektów przejścia absolwenta szkoły zawodowej ze sfery edukacji do sfery pracy zawodowej. W trakcie dyskusji podkreślano, że budowanie nowego wizerunku kształcenia zawodowego nie może odbywać się bez udziału beneficjentów, którymi są właśnie pracodawcy.

Do pobrania:
Program panelu "Kompetencje w cenie - edukacja zawodowa dla rynku pracy"

Szczegółowe informacje na temat cyklu wydarzeń "Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki"

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl